Pozvánka na odbornou konferenci 

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ Praha a Asociace polio vás zvou na odbornou konferenci 

"Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů."

dne 24. 10. 2018 do velké přednáškové síni, v budově č. 11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 

Konference se koná v den, kdy se slaví Světový den boje za vymýcení dětské obrny vyhlášený OSN. 

Akce se uskutečňuje s finanční podporou Úřadu vlády ČR.

 
PROGRAM  

9:30 - 9:35

Zahájení

9:35 - 9:40

Přivítání a slovo úvodem konzultačního dne, PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně Asociace polio, MUDr. B. Macková (vedoucí CEM, SZÚ)

9:40 - 10:10

Poliomyelitida – Současná epidemiologická situace (MUDr. Jitka Částková, CSc., SZÚ)

10:15 - 10:35

Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí (MUDr. Petra Rainetová, SZÚ)

10:40 - 11:00

Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti (prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)

11:05 - 11:25

Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika (doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK)

11:30 - 11:50

Kvalita života obrnárov na Slovensku - úvodná sonda (PhDr. Štefan Grajcár, předseda Asociácie polio v SR)

12:00 - 12:50

Přestávka, občerstvení

12:55 - 13:20

Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních (MUDr. Ivana Uiberlayová, primářka Lázeňské léčebny dospělých a Odborného léčebného ústavu)

13:20 - 13:45

Farmakologie postpoliomyelitického syndromu (doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK)

14:00 - 14:45

Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne (doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc.)

14:45 - 15:00

Co mi polio vzalo a dalo. (MUDr. Eliška Bébrová, 2. LF UK)

15:00 - 15:45

Diskuze a ukončení konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast členů Asociace polio

Pokud máte osobní zájem o uvedenou konferenci a chcete se jí zúčastnit, musíte se zaregistrovat (zajištění míst v posluchárně) telefonicky nebo e-mailem u pani Věry Hesounové: telefon: 737 444 239, e-mail: vera.hesoun@seznam.cz. V případě, že pojedete autem, nahlaste SPZ, abychom mohli zajistit vjezd do areálu SZÚ. SZÚ vyhradí parkoviště. Posluchárna je bezbariérová (nájezdová šikmá plošina, výtah).
V rámci diskuse rádi uvítáme vaše příspěvky týkající se života obrnářů, vaše problémy, životní příběhy, vlastní zkušenosti, náměty na zlepšení, atd.
Bližší informace poskytne: MUDr. Hana Opravilová, telefon: 705 302 343, e-mail: H.Opravilova@seznam.cz.

 

Vše ostatní naleznete na webových stránkách SZÚ www.szu.cz/tema/prevence/odborna-konference-postpoliomyeliticky-syndrom-prenosna.

 

Asociace polio

Model polioviru byl instalován v Janských Lázních v roce 2010 u příležitosti 50. výročí vymýcení poliomyelitis anterior acuta (dětské obrny), neboli Heineovy-Medinovy nemoci v Československu jako vzpomínka na všechny postižené a na ty, kteří jim v jejich těžkém údělu obětavě pomáhali. Autor sochy je obrnář doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc.  

Asociace polio (dále jen AP) je spolek s působností v České republice. Základním programem AP je hájení a prosazování zájmů skupiny osob postižených následky po poliomyelitidě, která byla od roku 1960 u nás eradikovaná, čím se zamezilo výskytu nových onemocnění. Nebyly ale zlikvidovány následky bývalých epidemií a výskytů, zůstali chronici s postižením různého druhu a stupně.

Cílem AP je hájit zájmy této poměrně ještě početné skupiny invalidních občanů. V současnosti má Asociace polio do 1 000 aktivních členů. Snížení počtu členské základny lze přisuzovat přirozenému úbytku a stářím spojeným se sníženými aktivitami.

 


Aktuality

24.01.2018 22:43

Rekondice pro rok 2018

1. Janské Lázně I. - vedením pověřen Emil Chadima Termín: 12. - 26. května 2018 (14dnů) Místo: Penzion Sola Fide (bezbariérový) Doprava: po vlastní ose Ubytování: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, 6 pokojů vhodných pro vozíčkáře. Samostatné ubytování na 2-lůžkovém pokoji lze...

Celý článek

—————

10.12.2017 19:18

Zpravodaj AP č. 3-4 2017

Obsah Činnost Asociace polio Letošní aktivity Asociace polio a jejich kvalita (M. Stránská) O čem jednal výbor Asociace polio Shromáždění členů Asociace polio Koncepce AP na roky 2017 – 2019 (M. Stránská) Plán činnosti na rok 2018 Složení orgánů Asociace polio Platba členských příspěvků na rok...

Celý článek

—————

01.12.2017 12:24

Fotodokumentace z Festivalu

Do sekce Fotogalerie jsme vložili fotodokumentaci z letošního festivalu Obrnáři obrnářům a o obrnářích,  konaného 22. až 24. září 2017 v Janských Lázních.

Celý článek

—————

03.09.2017 14:29

Pozvánka na Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích a Svolání shromáždění všech členů AP

Festival 2017.JPG (298,2 kB) Výbor Asociace polio svolává shromáždění všech členů, které se uskuteční v sobotu dne 23. září 2017 od 10:00 hodin v Malém sále Janského dvora SLL Janské Lázně. Program: 1. Zahájení    2. Schválení zapisovatele a ověřovatele...

Celý článek

—————

02.07.2017 21:07

Zpravodaj AP č. 1-2 2017

Obsah Činnost Asociace polio Slovo na úvod (Redakce) O čem jednal výbor Asociace polio Doplnění stanov (M. Stránská) Opakované upozornění, změna adresy Hospodaření za rok 2016 Svolání shromáždění všech členů AP (M. Stránská) Pozvánka na Kulturně společenský festival...

Celý článek

—————

31.03.2017 12:09

Kalendář akcí SLL Janské Lázně na rok 2017

Jarní trhy v Kolonádě 31.3. – 2.4. 2017 Janské Lázně, Kolonáda 10 – 18h Tradiční prodej řemeslných výrobků, tvořivé dílny pro děti a kulturní program Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p., tel. 499 860 116, korytarovai@janskelazne.com www.janskelazne.com   Velikonoční...

Celý článek

—————

08.02.2017 10:21

Rekondice pro rok 2017

1. Janské Lázně I - vedením pověřen Emil Chadima Termín: 13. - 27. května 2017 Místo: Penzion Sola Fide (bezbariérový) Doprava: po vlastní ose Ubytování: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, 6 pokojů vhodných pro vozíčkáře. Samostatné ubytování na 2-lůžkovém pokoji lze poskytnout (v omezené míře)...

Celý článek

—————

12.12.2016 23:16

Zpravodaj AP č. 3-4 2016

Obsah Výpis ze spolkového rejstříku Činnost AP Slovo na úvod (PhDr. Marcela Stránská) O čem jednal výbor Asociace polio Členská schůze Asociace polio Platba členských příspěvků na rok 2017 Důležité upozornění Plán činnosti na rok 2017 Výbor Asociace polio Rekondice pro rok 2017 Festival - letos po...

Celý článek

—————

12.12.2016 23:10

Fotodokumentace

Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích 2016 Do sekce AKTIVITY jsme vložili fotodokumentaci z letošního festivalu, konaného 23. až 25. září 2016 v Janských Lázních.

Celý článek

—————

30.08.2016 11:01

Pozvánka na členskou schůzi Asociace polio

která se bude konat v sobotu 24. 9. 2016 v 10:00 h v Malém sále Janského Dvora v Janských Lázních u příležitosti zahájení festivalu Obrnáři obrnářům a o obrnářích   Program členské schůze: 1)    Zahájení, volba zapisovatele, schválení...

Celý článek

—————Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Štítky

  1. EPU

Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800


Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————