Aktuality

14.04.2023 22:55

Jak jsme byli úspěšní s dotačními příspěvky na činnost Asociace polio pro rok 2023 do Velikonoc

Státní úřady po prozkoumání podaných žádostí z roku 2022 na rok 2023 posoudily projekty Asociace polio 2023 a příslušné odborné komise doporučily: Ministerstvo zdravotnictví ČR - na projekt Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis (přenosná dětská obrna) s nácvikem a informačním...

Celý článek

—————

14.04.2023 22:46

Do roku 2023 vstoupila Asociace polio radostně

Také díky podpoře firmy EPOS OK, s.r.o., Kafkova 16/605, 160 00 Praha 6, od které Asociace polio získala dar ve výši 30.792,00 Kč. Tento dar je příspěvkem na vedení našeho podvojného účetnictví a byl předán darovací listinou jednatelkou firmy Ilonou Boumovou předsedkyni Asociace polio Marcele...

Celý článek

—————

15.11.2022 22:29

Předvánoční setkání

Celý článek

—————

23.10.2022 12:22

24. říjen - Světový den POLIO

Připomeňme si prosím 24. říjen, na který připadá Světový den POLIO, den boje proti přenosné dětské obrně Světový den polia je každoročně vyhlašován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a připomíná hlavní cíl, eradikovat poliomyelitidu, a dosáhnout tak světa bez obrn vyvolaných...

Celý článek

—————

07.10.2022 13:43

Pozvánka na přednášky na téma očkovací prevence v jednotlivých krajích

Otiskujeme pozvánku NRZP na přednášky odborníků o očkovací prevenci, NRZP - Informace č.: 81 – 2022 Vážení přátelé, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR obdržela grant na školení osob se zdravotním postižením na téma očkovací prevence. Přednášky se uskuteční ve všech krajích...

Celý článek

—————

24.09.2022 08:43

Kulturně společenský Festival Obrnáři obrnářům o obrnářích právě začíná

Dnes začíná v Janských Lázních Festival Obrnáři obrnářům o obrnářích! Sjeli se obrnáři z celé republiky, čeká je slavnostní potkání s představiteli Státních léčebných lázní Janské Lázně a s představiteli města Janské Lázně, hudba, výstava Co takhle snídaně u Tiffaniho,...

Celý článek

—————

22.08.2022 22:29

Proběhlo setkání evropských obrnářů v Praze 10.-12.6.2022

10. – 12. června se v Praze uskutečnilo Valné shromáždění European Polio Union 2022. Toto setkání bylo úspěšnou reprezentací celého společenství obrnářů Evropy, ale také české Asociace polio, stále se zmenšujících komunit se stejnými problémy. Poděkování za úspěšné zhoštění se úlohy Asociace...

Celý článek

—————

22.05.2022 21:47

Valné shromáždění EPU 2022 - pozvánka

Asociace polio zve vážné zájemce členské základny k setkání a anglické konverzaci. Podrobnosti o akci, informace i formulář registrace budou uveřejněny na webových stránkách www.polio.cz. Agenda jednání (8:45 – 17:30): Welcome & Registration of EPU Member Organisations & Guest...

Celý článek

—————

22.05.2022 21:39

Valné shromáždění European Polio Union 2022

Asociace polio byla vybrána European Polio Union/EPU uspořádat Valné shromáždění EPU 2022 v Praze. Na pravidelném každoročním jednání se 10.6.2022 sejde v hotelu Orea Pyramida třicet delegátů polio společenství z celé Evropy. Zvolené vedení EPU, devět ředitelů v čele...

Celý článek

—————

22.03.2022 19:21

Rekondice Janské Lázně 2022

UPOZORNĚNÍ ČLENŮM ASOCIACE POLIO – REKONDICE JANSKÉ LÁZNĚ K 28.2.2022 byla uzávěrka přihlášek na oba termíny rekondičních pobytů v Janských Lázních. Protože v obou bězích rekondic je několik volných míst, je možné se přihlásit ještě i po únorové uzávěrce. Pro rekondice v termínu...

Celý článek

—————


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————