Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských Lázních jako organizace s působností v České republice, sdružující osoby postižené následky po poliomyelitidě. Její pracovní náplň vychází ze specifických potřeb členů a jejich stále se zhoršujícího zdravotního stavu obecně, ale i následkem postpoliomyelitického syndromu. Cílem AP je hájit zájmy této poměrně ještě početné skupiny invalidních občanů. V současnosti má Asociace polio do 1 000 aktivních členů. Snížení počtu členské základny lze přisuzovat přirozenému úbytku a stářím spojeným se sníženými aktivitami. Členem se může stát každý, kdo souhlasí s programem AP nebo jej chce podpořit. Členský příspěvek na rok činí 200 korun. Sídlem organizace je Praha.

Model polioviru byl instalován v Janských Lázních v roce 2010 u příležitosti 50. výročí vymýcení poliomyelitis anterior acuta (dětské obrny), neboli Heineovy-Medinovy nemoci v Československu jako vzpomínka na všechny postižené a na ty, kteří jim v jejich těžkém údělu obětavě pomáhali. Autor sochy je obrnář doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc.

Aktivity Asociace polio

  • Poradenství v oblasti zdravotní, právní a sociální.
  • Sbírání informací o pokrocích v oblasti léčení postopliomyelitického syndromu (PPS). Tyto příležitostně prezentuje formou příruček, které distribuuje mezi členy, jejich rodinné příslušníky, asistenty, zdravotní personál a veřejnost.
  • Organizuje odborné přednášky, pořádá odborné konference a semináře za účasti lékařů, rehabilitačních a sociálních pracovníků.
  • Žádá a pravidelně získává dotace od ministerstev zdravotnictví a kultury a Úřadu vlády na organizaci rekondičních pobytů, rehabilitační plavání, organizaci kulturních a uměleckých aktivit a na vydávání časopisu AP.
  • Organizuje zdravotní programy formou rehabilitačních a rekondičních pobytů, rehabilitačních cvičení a plavání.
  • Organizuje různé společenské a kulturní akce, prezentace uměleckých prací členů a vystoupení členů v různých oborech umění např. zpěv, hudba, divadlo, výtvarné práce, fotografie.
  • Pravidelně organizuje třídenní kulturně společenský festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích v Janských Lázních.
  • Vydává časopis - Zpravodaj AP. Vychází dvě dvojčísla po půl roce. Obsahuje právní, sociální, zdravotní problematiku, informace ze sesterských organizací, z Evropské Polio Unie, aktuální dění v oblasti zdravotně postižených. V rubrice Obrazy obrnářů představuje významné a zajímavé členy AP, do rubriky Píšete nám přispívají samotní členové. Časopis mimo jiné plní roli v komunikaci výboru s členskou základnou.

AP je řízena našimi členy prostřednictvím voleného výboru. Současnou předsedkyní je PhDr. Marcela Stránská a sekretářkou je Jaroslava Šebestová. 

 

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————