14.04.2023 22:46

Do roku 2023 vstoupila Asociace polio radostně

Také díky podpoře firmy EPOS OK, s.r.o., Kafkova 16/605, 160 00 Praha 6, od které Asociace polio získala dar ve výši 30.792,00 Kč. Tento dar je příspěvkem na vedení našeho podvojného účetnictví a byl předán darovací listinou jednatelkou firmy Ilonou Boumovou předsedkyni Asociace polio Marcele Stránské. Firma EPOS OK, s.r.o. nám pomáhá opakovaně. V minulém roce to byla rovněž částka finanční, průběžně od roku 2019 pomáhá radou v podvojném účetnictví.

Dary, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně, a jejichž možnost využít ve prospěch Asociace polio jsme již avizovali, poskytlo i několik našich členů ve výši 11 000,00 Kč.

Děkujeme.

 

V rámci pomoci asociaci mohou snížení daňového základu při poskytnutí darů uplatnit fyzické i právnické osoby. Za dary se považují i nepeněžní dary včetně služeb, které se ocení, pokud není známa jejich cena, cenami zjištěnými podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Takový dar je podpora veřejně prospěšných účelů (např. věda a výzkum, vzdělávání, kultura, zdravotnictví, sociální aj.), činnosti obdarovaného, spočívající v organizování sociálních, rehabilitačních a jiných akcí. Dárci mohou využít poskytnuté dary ke snížení své daňové povinnosti, pokud dary splní věcné a hodnotové podmínky dané zákonem. Fyzické osoby je tak mohou uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, právnické osoby jako položku, snižující základ daně podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Tak se neostýchejte, sekretariát AP vystaví darovací smlouvu a dar lze uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání.

 

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————