08.04.2024 21:13

Informace k možnostem čerpání příspěvků na rehabilitační aktivity od zdravotních pojišťoven

S přihlédnutím k tomu, že údržba našich těl je stále náročnější a všechny služby, včetně rehabilitačních, podléhají inflačním tlakům, pověřil mě výbor AP prověřením možností čerpání příspěvků zdravotních pojišťoven ve vztahu k rekondičním pobytům pořádaných Asociací Polio. Oslovila jsem největší zdravotní pojišťovny s dotazem na možnosti přispívat na rekondice pořádané AP.

Odpovědi byly velice podobné, a proto se pokusím to hlavní z nich zobecnit a pouze na příkladu Všeobecné zdravotní pojišťovny uvedu některé konkrétnější možnosti.

  • Všechny naše zdravotní pojišťovny mají nějaké formy příspěvků na podporu preventivní péče o zdraví a tam spadají rehabilitační aktivity jako je cvičení, plavání i masáže.

  • Čerpání těchto příspěvků má podle druhu a konkrétní pojišťovny různé podmínky. Vesměs požadují přiložit k žádosti doklad o zaplacení rehabilitační služby různě nazývané, např. pohybová, zdravotní.

  • Většinou to však nemůže být jednotlivá vstupenka nebo poplatek za pronájem zařízení. Doklad vystavený Asociací Polio o zaplacení konkrétních rehabilitačních aktivit v rámci rekondice, by měl být vyhovující.

  • Příspěvek si musí vyžádat pojištěnec sám, protože jen on je klientem pojišťovny. AP mu pouze potvrdí zaplacení aktivity, které se zúčastnil.

  • Čerpání příspěvků na prevenci bývá často podmiňováno účastí na nějakém preventivním screeningovém vyšetření ( např. preventivní prohlídka u praktického lékaře, zubaře, preventivní prohlídka prostaty, kolonoskopie ) v předchozím období. Takže pokud něco plánujete, neodkládejte to!

  • Doporučuji všem, kdo by chtěl o tyto příspěvky žádat, seznámit se včas přímo u své zdravotní pojišťovny s jejími konkrétními programy, podmínkami pro čerpání a žádostmi.

 

Možnosti u Všeobecné zdravotní pojišťovny:

Na stránkách VZP je možno najít „Výhody a příspěvky“ ( nepřehledněji jsou ke stažení ve formátu PDF stejně jako žádost o příspěvek ). Příspěvky jsou v několika programech, ze kterých jsem vybrala jen ty, které pro nás připadají v úvahu: pohyb - pohybové aktivity, podpůrné programy - diabetici, prevence. Na ukázku z nich uvádím konkrétní citace, včetně nejvýraznější podmínky. Jinak kompletní podmínky jsou delší a jsou uvedeny v citované brožuře a na stránkách VZP.

 

Program POHYB-POHYBOVÉ AKTIVITY:

Program PODPŮRNÉ PROGRAMY- DIABETICI:

 

Program PREVENCE:

Podle vyjádření VZP je možno programy mezi sebou kombinovat.

Závěrem musím ještě zdůraznit, že Asociace Polio nemá na vztah mezi pojišťovnou a jejím klientem žádný vliv, a jediné co může udělat, je potvrdit průběh a zaplacení konkrétních rehabilitačních aktivit. K tomuto potvrzování jsou zmocněni výborem AP vedoucí rekondic.

Přístupy jednotlivých zdravotních pojišťoven a dokonce i regionálních poboček se mohou lišit. Příspěvky přiznávají jen na základě žádosti klienta a po jejím posouzení. Proto je nezbytné se ve Vaší zdravotní pojišťovně dobře informovat.

Alena Vobořilová

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————