14.04.2023 22:55

Jak jsme byli úspěšní s dotačními příspěvky na činnost Asociace polio pro rok 2023 do Velikonoc

Státní úřady po prozkoumání podaných žádostí z roku 2022 na rok 2023 posoudily projekty Asociace polio 2023 a příslušné odborné komise doporučily:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

- na projekt Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis (přenosná dětská obrna) s nácvikem a informačním charakterem                                                                  0 Kč

Ministerstvo kultury ČR

- na projekt Kulturně společenské aktivity jako terapeutická funkce                 44 500 Kč

Úřad vlády ČR

- na projekt Administrativní zázemí Asociace polio                                              163 800 Kč

 

Pro členy Asociace polio to znamená, že byť na plánované rekondice není letos státní příspěvek, uskuteční se, za předpokládanou cenu. Přihlášení zájemci byli již vedoucími rekondicí o této skutečnosti informovaní.

Festival Obrnáři obrnářům proběhne v Janských Lázních ve dnech 22. – 24. 9. 2023 přesně tak, jak si ho připravíme.

Zpravodaj AP bude vycházet v tomto roce 2x tak, jak jsme zvyklí, redakční rada se těší na příspěvky členů. Všechny naplánované akce se připravují.


 

 

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————