06.04.2021 22:42

Monoklonální protilátky – šance pro rizikové pacienty

V ČR jsou dostupné monoklonální protilátky, které jsou určené pro rizikové nemocné, u kterých byla recentně zjištěna pozitivita SARS-CoV-2. POZOR - tyto protilátky je třeba podat včas. V žádném případě není možné čekat až na rozvinutí těžkého průběhu nemoci Covid-19.
Virus neutralizační protilátky je určen pro rizikové pacienty s lehkým, až středně závažným průběhem Covid-19, kteří jsou léčeni ambulantně a je dostupný na vybraných infuzních místech, jejichž seznam naleznete na webové stránce ČLK spolu s dalšími informacemi o této moderní terapii, která sice není určena pro všechny pacienty, ale na rozdíl od různých „experimentálních“ léčiv opravdu funguje a zachraňuje lidské životy.
Příčinou, proč je tato možnost dosud málo využívaná, je patrně malé povědomí o indikačních kritériích mezi ambulantními lékaři.

Podrobné informace naleznete:

ČLK > / ČLK / Aktuality / Monoklonální protilátky pro profylaxi těžkého průběhu covid-19 u rizikových pacientů (lkcr.cz)

Čerpáno: ČLK, www.lkcr.cz/aktuality 28.03.2021

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————