01.10.2018 17:23

Pozvánka na odbornou konferenci

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ Praha a Asociace polio vás zvou na odbornou konferenci

"Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů."

dne 24. 10. 2018 do velké přednáškové síni, v budově č. 11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 

Konference se koná v den, kdy se slaví Světový den boje za vymýcení dětské obrny vyhlášený OSN. 

Akce se uskutečňuje s finanční podporou Úřadu vlády ČR, Vládního výboru pro zdravotně postižené.

 

 

PROGRAM

9:30 - 9:35

Zahájení

9:35 - 9:40

Přivítání a slovo úvodem konzultačního dne, PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně Asociace polio, MUDr. B. Macková (vedoucí CEM, SZÚ)

9:40 - 10:10

Poliomyelitida – Současná epidemiologická situace (MUDr. Jitka Částková, CSc., SZÚ)

10:15 - 10:35

Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí (MUDr. Petra Rainetová, SZÚ)

10:40 - 11:00

Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti (prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)

11:05 - 11:25

Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika (doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK)

11:30 - 11:50

Kvalita života obrnárov na Slovensku - úvodná sonda (PhDr. Štefan Grajcár, předseda Asociácie polio v SR)

12:00 - 12:50

Přestávka, občerstvení

12:55 - 13:20

Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních (MUDr. Ivana Uiberlayová, primářka Lázeňské léčebny dospělých a Odborného léčebného ústavu)

13:20 - 13:45

Farmakologie postpoliomyelitického syndromu (doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK)

14:00 - 14:45

Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne (doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc.)

14:45 - 15:00

Co mi polio vzalo a dalo. (MUDr. Eliška Bébrová, 2. LF UK)

15:00 - 15:30

Osobní příběh (Mgr. Mária Mruzková)

15:30 - 16:20

Diskuze

16:20 - 17:30

Konzultace

 

Účast členů Asociace polio 

Pokud máte osobní zájem o uvedenou konferenci a chcete se jí zúčastnit, musíte se zaregistrovat (zajištění míst v posluchárně) telefonicky nebo e-mailem u pani Věry Hesounové: telefon: 737 444 239, e-mail: vera.hesoun@seznam.cz. V případě, že pojedete autem, nahlaste SPZ, abychom mohli zajistit vjezd do areálu SZÚ. SZÚ vyhradí parkoviště. Posluchárna je bezbariérová (nájezdová šikmá plošina, výtah).
V rámci diskuse rádi uvítáme vaše příspěvky týkající se života obrnářů, vaše problémy, životní příběhy, vlastní zkušenosti, náměty na zlepšení, atd.
Bližší informace poskytne: MUDr. Hana Opravilová, telefon: 705 302 343, e-mail: H.Opravilova@seznam.cz.

 

Vše ostatní naleznete na webových stránkách SZÚ www.szu.cz/tema/prevence/odborna-konference-postpoliomyeliticky-syndrom-prenosna.

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————