06.04.2021 22:37

Prioritní očkování chronických pacientů, kteří nesplňují dosud platnou podmínku 70 let věku

Ministerstvo zdravotnictví ČR vytvořilo nové speciální kódy pro osoby s chronickým onemocněním, které budou přidělovat jednotlivým pacientům ambulantní specialisté, nebo specializovaná pracoviště, kde je pacient v léčbě. Tento kód bude sloužit pacientům k tomu, aby se zaregistrovali do Centrální rezervačního systému pro očkování proti Covid – 19 (https://crs.mzcr.cz). Pokud se pacient nebude umět sám zaregistrovat, může přímo požádat o registraci lékaře, který mu speciální kód přidělil. Všechny uvedené subjekty mají k dispozici seznam diagnóz a zdravotních stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid – 19.

Diagnózy a zdravotní stavy jsou děleny podle míry rizika těžkého průběhu Covid – 19 :

 1. Chroničtí pacienti – vyšší priorita, tito lidé můžou být očkováni již nyní, po zapsání do Centrálního rezervačního systému budou vyzváni k očkování v nějakém očkovacím centru.

 2. Chroničtí pacienti – nižší priorita, očkování následně, až bude více dostupných očkovacích látek.

Po vyzvání pacientů k očkování je nezbytné, aby s sebou měli potvrzení od ambulantního specialisty nebo specializovaného pracoviště o diagnóze, které předloží při očkování, aby nedocházelo k podvodům, a aby mohlo být ověřeno, že opravdu se jedná o osobu, která patří do skupiny chronických pacientů s vyšší prioritou. V případě, že se nebude moci pacient dostavit do očkovacího centra, je nezbytné, aby takovou věc řešil s lékařem, který přidělil speciální kód. Ten by měl takovému pacientovi předepsat sanitní vůz, případně řešit možnost očkování v domácím prostředí. Pravděpodobně bude muset tuto věc řešit s krajským koordinátorem očkování.

Speciální kód k registraci je nepřenositelný, není jej možné přenést na jinou osobu. Dále je možné, vzhledem k nedostatku očkovacích látek, že můžete očekávat vyzvání k očkování až za nějakou dobu. Lékaři se při vydávání kódu musí striktně držet seznamu diagnóz (viz tabulka). Pacienti mohou být vyzváni k očkování do konkrétního očkovacího centra, ale poté může být formou SMS očkovací centrum změněno - celý systém pracuje tak, aby se co nejrychleji využily kapacity jednotlivých očkovacích center. V současnosti je prodloužena doba mezi první dávkou očkování a druhou dávkou očkování, z 21 dní na 42 dní. Nemělo by to mít žádný vliv na účinnost vakcíny.

Pokud jde o chronické pacienty – nižší priorita, jejich registrace a stanovení kódu by mohla započít na začátku dubna. Neotálejte, kódy k registraci, které budou dány pacientům, mají platnost 30 dní, po té jejich platnost končí. Pacient se nebude moci tímto kódem již zaregistrovat a bude muset požádat o nový kód. Tedy, nebude možné se registrovat pod dvěma kódy a ani se pokoušet nějak kód předisponovat na jinou osobu.

Registrace

 • registrace přes centrální rezervační systém k očkování na očkovacím místě možná od 24. března 2021 přihlášením na registrace.mzcr.cz

 • osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Lékař/spec. centrum poskytuje kód způsobem, aby se s kódem mohl seznámit pouze daný pacient (sms, e-mail, při návštěvě)

 • kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021

 • na očkovacím místě dokládají pacienti svůj zdravotní stav lékařskou zprávou potvrzující zdravotní stav, který dává důvod k prioritnímu očkování. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno. Nemusí jít o nově vystavenou lékařskou zprávu, postačí ta z poslední návštěvy.

Unikátní kódy obdrželi v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň ambulantní specialisté a specializovaná pracoviště v těchto odbornostech (seznam sestavilo MZdr):

 • Alergologie a klinická imunologie,
 • Endokrinologie a diabetologie,
 • Gastroenterologie,
 • Hematologie a transfuzní lékařství,
 • Infekční lékařství,
 • Intervenční kardiologie,
 • Kardiologie,
 • Klinická onkologie,
 • Lékařská genetika,
 • Nefrologie,
 • Neurologie,
 • Onkogynekologie,
 • Onkourologie,
 • Pneumologiea ftizeologie,
 • Vnitřní lékařství

Čerpáno: NRZP, Informace č.: 34 – 2021

 

Diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid – 19, podle kterého se řídí lékaři k vydávání speciálního kódu pro registraci:

Čerpáno: ČLK, www.lkcr.cz/aktuality 28.03.2021

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————