03.09.2017 14:29

Pozvánka na Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích a Svolání shromáždění všech členů AP

Festival 2017.JPG (298,2 kB)

Výbor Asociace polio svolává shromáždění všech členů, které se uskuteční v sobotu dne 23. září 2017 od 10:00 hodin v Malém sále Janského dvora SLL Janské Lázně.

Program:

1. Zahájení   

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Informace o činnosti za poslední období (v roce 2016 a dosavadní činnost v roce 2017) 

4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2016 – viz v rubrice ASOCIACE, schválení zprávy o hospodaření  

5. Plány na rok 2018   

6. Diskuse, přijetí usnesení, závěr.

Registrace členů AP začíná v 9:30 h . Účastnit se mohou všichni členové, i neaktivní (neplatící), ale ti nemohou volit. Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na shromáždění všech členů AP. S ohledem na potřebu usnášeníschopnosti členské schůze prosíme o osobní účast, případně o zastoupení jinou osobou, k čemuž lze využít níže uvedený formulář plné moci.

Za Asociaci polio předsedkyně PhDr. Marcela Stránská

PLNÁ MOC.pdf (176407)

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————