22.05.2022 21:39

Valné shromáždění European Polio Union 2022

Asociace polio byla vybrána European Polio Union/EPU uspořádat Valné shromáždění EPU 2022 v Praze. Na pravidelném každoročním jednání se 10.6.2022 sejde v hotelu Orea Pyramida třicet delegátů polio společenství z celé Evropy. Zvolené vedení EPU, devět ředitelů v čele s předsedou, Davidem Mitchellem, bude hodnotit hospodaření minulého roku, představy a plány do budoucnosti. Pozvání k proslovení přednášky na téma poliomyelitida – postpolio symdrom přijali MUDr. Tereza Kopecká, která se věnuje historii medicíny a klinické mikrobiologii, a prof. Frans Nollet, vedoucí katedry rehabilitačního lékařství na Academic Medical Center (AMC), University of Amsterdam.

Asociace polio zve vážné zájemce členské základny k setkání a anglické konverzaci. Podrobnosti o akci, informace i formulář registrace budou uveřejněny na webových stránkách www.polio.cz.

Agenda jednání (8:45 – 17:30):

  1. Welcome & Registration of EPU Member Organisations & Guest Delegates

  1. Minutes of 2021 Annual General Meeting

  2. 2021 Annual Report – EPU President

  3. 2021 Annual Accounts – EPU Treasurer

  4. 2022 Annual Budget – EPU Treasurer

  5. Motions & Resolutions (To adopt and accept the minutes of the Annual General Meeting 2021)

  6. Place & Date of 2023 EPU AGM

  7. Update Session (Ukraine, Medical Committee, PPS, Eurodis, GPEI)

  8. Member Organisations, Tereza Kopecká, Frans Nollet presentations

  9. The Way Forward

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————