01.08.2016 10:40

Změny ve vedení výboru Asociace polio

Dne 25. 6. 2016 proběhla mimořádná schůze výboru, na níž se změnilo vedení výboru Asociace polio. Ze své funkce abdikoval předseda Asociace polio, Ing. Jindřich Beneš. Zároveň v souladu se Stanovami, platnými od 21. 5. 2016, oznámil odchod z výboru k 26. 8. 2016. Na funkci místopředsedkyně rovněž abdikovala Ing. Božena Doležalová. Změna proběhla také v sekretariátu spolku, kdy v návaznosti na odsouhlasený návrh předsedy na schůzi výboru 7. 11.  2015 a v souladu se Stanovami, platnými od 21. 5.  2016, byla ustanovena do funkce Jaroslava Šebestová. Tuto převzala 13. 7. 2016.

Do vedení výboru byli zvoleni: 

předsedkyně - PhDr. Marcela Stránská

1. místopředseda - Emil Chadima

místopředsedkyně - Jaroslava Šebestová a Jana Zimová.

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————