15.06.2020 19:23

Zpravodaj AP 1-2 2020

Vychází nové číslo našeho časopisu. Obsahuje důležité informace nejenom ke koronaviru, ale také o významných výročích spadajících do tohoto roku. Členové dostanou toto číslo do schránek v 25. týdnu. Jestli chcete dostávat i vy náš Zpravodaj, přihlašte se na sekretariátě AP.
Obsah

Činnost Asociace polio

Úvaha na úvod (PhDr. M. Stránská)
Detská obrna kontra koronavírusy COVID-19) (MUDr. Z. Baranová, PhD.) 
Co my na to? (MUDr. H. Opravilová)
O čem jednal výbor Asociace polio (J. Šebestová)
Poděkování (J. Šebestová)
Hospodaření za rok 2019 (V. Tobiáš, J. Šebestová)
Zpráva výboru Asociace polio o letech 2016 až 2020 (M. Stránská)
Volby na roky 2021 až 2025 (M. Stránská)
Sborník přednášek uzřel světlo světa (M. Mruzková)
Webové stránky AP - překlady (M. Mruzková)
Deset, třicet, šedesát (M. Mruzková)
Konference CEREBROCON o polio (M. Stránská)
Ako prežívame koronavírusové obdobie na Slovensku a čo je nové v polio svete (Š. Grajcár)
Vzpomínáme (mm)
 
Právní, sociální a zdravotní poradna
V době pandemie onemocnění covid-19 jsou pacienti se vzácnými onemocněními vysoce
rizikovou skupinou (ČAVO)
Usnesení v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady (PR MZ)
Osobní bankrot – řešení dluhů (JUDr. A. Vobořilová)
Životní minimum pro jednotlivce se od dubna zvýšilo na 3 860 Kč, existenční minimum
na 2 490 Kč (MPSV)
O dávky lze žádat i poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo přes e-identitu
(Socialnipolitika.eu)
Z Národní rady zdravotně postižených ČR (V. Krása)
• Změny zákonů 1. 1. 2020. 27
• Bílý program konečně vyřešen
Změna ukazatelů u vozíků pro invalidy s motorickým pohonem (JUDr. A. Vobořilová)
Laskavý průvodce po sociálních dávkách (JUDr. J. Hutař) 
Publikace Pomůcky v kostce je k dispozici
 
Obrazy obrnářů
Ing. Alfréd Jindra – Naděje umírá poslední (M. Mruzková)
 
Píšete nám
Martička má neuvěřitelných devadesát! (M. Mruzková)
Jak koronavirus ovlivní mé letošní výstavy? (V. Vondrejs)
Sraz ve Velkých Losinách (T. Kubicová) 
Padající berle nebo hole? Není problém! (M. Stránská)
Vzpomínka na MUDr. Annu Mazačovou-Procházkovou (L. Vaňková) 
 
Zajímavosti, rady, nápady
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně – pro veřejnost o nás (ČLS JEP)
Dvacet let činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (V. Krása)
Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho (TZ ERU)
Rohlík bez bariér i v Ostravě (rohlik.cz)
Parkování na jihozápadě USA (M. Haindl)
 
Fotopříloha
Mikulášské rozloučení s rokem 2019 Na Skalce
 

 

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————