15.12.2020 22:02

Zpravodaj AP 3-4 2020

Obsah

Činnost Asociace polio

Úvaha na úvod (PhDr. M. Stránská)
O čem jednal výbor Asociace polio (J. Šebestová)
Chyba ve Zpravodaji č. 1-2 2020 (J. Šebestová)
Sborník z konference míří k vám (mm)
Vyhlášení doplňujících voleb do výboru AP pro období 2021 až 2025 (M. Stránská)
Platba členských příspěvků na rok 2021
Plán činnosti na rok 2021
Rekondice pro rok 2021
Výzva na klinické testování obrnářů (PhDr. M. Stránská)
Deset, třicet, šedesát (M. Mruzková)
Letošní polio - výročí (Vladimír Dja Vondrejs)
Mezinárodní aktivity
• Zmeny v zložení Rady a kontrolnej komisie AP v SR (A. Suchá)
• Čo je nové v EPU a v ostatnom polio svete (Š. Grajcár)
Vzpomínáme 
 
Právní, sociální a zdravotní poradna
Z Národní rady zdravotně postižených ČR (V. Krása)
• Lhůta pro nákup motorového vozidla
• Postup zajištění mimořádné pomoci ve stanici
• YouTube kanál NRZP ČR
Svobodný přístup k informacím (www.helpnet.cz)
Poskytování informací (Ombudsman)
Osvobození od dálniáčních poplatků v roce 2021 (legislativní odbor NRZP ČR)
Ke změně ukazatelů u vozíků pro invalidy s motorickým pohonem (JUDr. A. Vobořilová)
Obcím chybí vstřícnost při zřizování individuálních vyhrazených parkovišť (Veřejný ochránce práv)
Covid-19 tu s námi ještě dlouho bude (Prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D.)
Národní zdravotnický informační portál nabídne občanům ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě (G. Štěpanyová)
World polio day. „One Day. One Focus: Ending Polio“ (Státní zdravotní ústav)
Jsme první akreditované zdravotnické zařízení (Mgr. K. Kaufmannová)
Předání daru Asociace polio SLL Janské Lázně (M. Stránská)
 
Obrazy obrnářů
Ze života manželů Šindelářových (E. a F. Šindelářovi)
 
Píšete nám
Dvacáté výročí NRZP oslavila v Jízdárně Pražského hradu (M. Stránská, J. Šebestová)
Odešel dobrý přítel a kamarád Ing. Zdeněk Opravil - vzpomínka (Ing. V. Přibyla)
Bilancování roku 2020 a plán výstav na rok 2021 (V. Dja a Z. Vondrejsovi)
Léto v lázních s ČRo (mm)
V Sola Fide s novými nájemci (A. Pejcharová, M. Kédl)
Kde se léčí dětská obrna? (M. Kédl)
Havaj v lázních (mm)
Týden ve Františkových Lázních (J. Šebestová)
Postřehy holešovského Ostravaka (S. Nováková)
Sraz Velké Losiny 2021 (Tamara a Ondra) 
 
Zajímavosti, rady, nápady
Seznam léků (red)
Vodafone opět vylepšuje tarify pro osoby se zdravotním postižením (Vodafone)
Módní přehlídka pro seniory (Novinky.cz)
Hokejový bůh Jágr v nové roli: Tohle dělat nebudu! (isport.blesk.cz)
Inzerce
Slovo na konec (M. Mruzková)

 

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————