12.12.2016 23:16

Zpravodaj AP č. 3-4 2016

Obsah

Výpis ze spolkového rejstříku

Činnost AP

Slovo na úvod (PhDr. Marcela Stránská)

O čem jednal výbor Asociace polio

Členská schůze Asociace polio

Platba členských příspěvků na rok 2017

Důležité upozornění

Plán činnosti na rok 2017

Výbor Asociace polio

Rekondice pro rok 2017

Festival - letos po osmnácté (Mária Mruzková)

Byli jsme u toho, Otevření lázeňského domu Terra (Marcela Stránská)

Najednou nejsou

Vzpomínáme

Právní, sociální a zdravotní poradna

Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 tisíc korun

Konečné hlasování o bytech zvláštního určení

Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

Změny v hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

Návrh novely zákona o sociálních službách

Komplexní novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Právní a dluhové poradenství

Euroklíč je v kurzu

Osvědčení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla

Janské Lázně využívají nejmodernější rehabilitační robotické přístroje

Informace o výskytu dětské obrny v Nigérii

Dotazy na nevhodnost léků pro obrnáře

Obrazy obrnářů

PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně AP

Emil Chadima, 1. místopředseda AP

Jaroslava Šebestová, místopředsedkyně, tajemnice a hospodářka AP

Píšete nám

Rekondiční pobyt v Lázních Slatinice (Jana Hamhalterová)

Hálův mlýn 2016 (Milan Šipan)

Velké Losiny 2016 ze tří pohledů

• Šesťáci potřetí (Tamara Kubicová)

• Stretnutie sa opäť vydarilo (Majuš a Ondrej Mockovi)

• Jak za starých časů (Mirek Novosad)

Rekondice v Jankách, září 2016 (Jana Beránková)

Bazén – ano, ale jak se dostanu do vody? (Libuše Zušťáková)

O mých výstavách (Vladimír Dja Vondrejs)

Naše zkušenost z Lázní Darkov (Eva a Franta Šindelářovi)

Moje dojmy z Teplic (Vašek Tobiáš)

Příběh obrnářů z Mrakodrapu (Mária Mruzková)

Zajímavosti, rady, nápady

Než si doma zaparkujete elektrický skútr... (Petr Korbelář)

Krkonoše dostanou svoji Stezku korunami stromů od kořenů ke korunám (Jakub Koutek)

Je pro mne důležité, jak svou práci provádím, ne pro koho

Moje zkušenost s firmou PURTEX (PhDr. Vivienne Soyková)

Výlet s celostátním dopadem

Fotopříloha

Rekondice Janské Lázně a Slatinice

Hálův mlýn 2016

Velké Losiny 2016

Festival Obrnáři obranářům a o obranářích 2016

 

Doprostřed Zpravodaje jsme umístili Prezentaci Asociace polio, tak jak byla zveřejněná v časopise NRZP MOSTY 4/2016.    

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————