30.08.2016 11:01

Pozvánka na členskou schůzi Asociace polio

která se bude konat v sobotu 24. 9. 2016 v 10:00 h

v Malém sále Janského Dvora v Janských Lázních

u příležitosti zahájení festivalu Obrnáři obrnářům a o obrnářích

 

Program členské schůze:

1)    Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu

2)    Zpráva o činnosti spolku za období září 2015 - září 2016, informace o plnění stanovených úkolů

3)    Výroční finanční zpráva o hospodaření spolku za rok 2015

4)    Diskuse, přijetí usnesení, závěr

 

S podklady k bodu 3 se členové spolku mohou seznámit na webových stránkách www.polio.cz

S ohledem na potřebu usnášeníschopnosti členské schůze prosíme o osobní účast, případně o zastoupení jinou osobou, k čemuž lze využít níže uvedený formulář plné moci.

 

PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně AP

 

Plná moc k hlasování na schůzi:  Pozvánka na členskou schůzi AP web.pdf (193561)

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————