Kardiologické rizikové faktory u poliomyelitiků

Zdroj: Cardiac risk factors in polio survivors.

Gawne AC, Wells KR, Wilson KS.
Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation, Warm Springs,
Arch Phys Med Rehabil. 2003 May;84(5):694-6.

Zkrácený překlad: Z. Drška

Ve skupině 88 poliomyelitiků byla studována přítomnost rizikových faktorů ischemické choroby srdce (arteriosklerózy věnčitých tepen). Za rizikové faktory byly považovány: klinické příznaky arteriosklerózy, věk mužů nad 45 roků, žen nad 55 let, krevní tlak nad 140/90 či léčba hypotenzivy, cukrovka, kouření, HDL cholesterol < 1 mmol/l, obezita (BMI > 25). Kromě hladiny HDL byly sledovány hodnoty celkového cholesterolu, triglyceridů a glykémie.

Z celkového počtu vyšetřených 61.3% mělo dyslipemii, 50% hypertenzi či bylo léčeno hypotenzivy, 8% bylo diabetiky, 20% bylo kuřáků, 28% mělo nadváhu či bylo obézních. 46,5% vykazovalo více než jeden rizikový faktor ischemické choroby srdce, 10% bylo pro ischemickou chorobu srdce léčeno.

Pouze u 19% osob byla již dříve diagnostikována dyslipidemie, ale pouze 12% bylo pro tuto poruchu léčeno. (zvýrazněno překl.)


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————