Překlady

 Nová bezpečnější verze Sabinovy vakcíny 
  (Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 18. 1. 2021)
Očkovatelé proti dětské obrně jsou zpátky po pandemické pauze
  (
Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 28. 7. 2020)

Vývoj epidemiologie polioviru sérotypu 2 po stažení orální polio vakcíny sérotypu 2
  (Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 5. 5. 2020)

Slizniční imunita a vymýcení obrny
  (Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 25. 4. 2020)

  Pandemie zastavuje hromadné očkování  
  (Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 11. 4. 2020)

 Globální vymýcení obrny stagnuje v závěrečné fázi  
  (Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 10. 1. 2020)

Kampaň na vymýcení dětské obrny ztrácí pozice
  (Leslie Roberts - překlad Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 22. 7. 2019)

Změňme nesouhlas s oč kováním ve  světě
  (Heidi J. Larson, William S. Schulz - překlad Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc)

 Výskyt polia v Kongu ohrožuje úsilí o je ho vymýcení 
  (Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.)

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————