Akutní poliomyelitis a PPS - Část 6

Závěr:

Lidé po prodělaném onemocnění na celém světě se sdružují do asociací, kde si navzájem pomáhají, setkávají se, sdělují si nové poznatky. V naší republice je takovou organizací Asociace polio. Více je možno se o této organizaci dozvědět na jejích stránkách www.polio.cz.

Již ve třicátých letech minulého století byly Janské Lázně vybrány za místo léčby pacientů s akutní poliomyelitidou. Jistě v tom velkou roli sehrála velká podobnost místních léčivých pramenů s minerálními vodami ve Warm Springs, Georgia, USA. To je místo vyhlášené léčbou akutní poliomyelitidy, ze slavných osobností se tam léčil například prezident USA F. D. Roosevelt. Pacienti s postpoliosyndromem se do Janských Lázní vracejí dosud. Vše o Státních lázních Janské Lázně naleznete na stránkách www.janskelazne.com.

Již v úvodu jsme se zmínili o roli Rotary International v boji za vymýcení akutní poliomyelitidy. Předpokládáme, že po eradikaci polio se důraz přesune na péči o pacienty po prodělaném onemocnění a s postpoliosyndromem. Rotary klub Trutnov se snaží využít blízkosti Janských Lázní a podílet se svými silami na pomoci postiženým spoluobčanům (www.rotary.cz).

Spoluprací těchto tří subjektů vznikla publikace, kterou jste dočetli. Věříme, že pomůže pacientům s postpoliosyndromem k lepší orientaci v problematice onemocnění. Druhým cílem bylo seznámit hlavně mladé lékaře, kteří neměli zkušenost s akutní poliomyelitidou, s vhodností některých postupů rehabilitace a s riziky péče o pacienty s postpoliosyndromem.

Přejeme hodně zdraví a úspěchů oběma skupinám, lékařům i pacientům.

Tato publikace by v žádném případě nemohla vyjít, kdyby nebylo výrazné pomoci sponzorů, kterým patří náš dík. Jako jejich připomenutí slouží obrazová dokumentace.

Asociace polio

Státní lázně Janské Lázně

Rotary klub Trutnov

 

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ

DISPONUJÍ TÉMĚŘ OSMISETLŮŽKOVOU KAPACITOU

Přibližně polovina lůžek je vyhrazena pro léčení dětských pacientů (léčebna Vesna). Základem léčby jsou pečlivě vyvážené vodoléčebné procedury s využitím termálních minerálních pramenů a individuální léčebné gymnastiky, vhodně doplněné výkony elektroléčby, trakcemi, polohováním, posilováním, ergoterapií a veškerými manuálními masážemi. V široké nabídce vodoléčby jsou gymnastika a plavání v bazénu, podvodní masáže, skotské střiky, perličkové, uhličité a vířivé koupele. Celý léčebný proces je sledován příslušnými specialisty.

DĚTSKÁ LÉČEBNA VESNA

patří ke špičkovým zařízením evropské úrovně s nejmodernější balneotechnikou, speciální mateřskou a základní školou, termálním bazénem s měnitelnou hloubkou. Je schopna poskytnout i velmi náročné výkony fyzioterapie a balneologie (techniky Kenny, Vojta, Kabat, Janda-Vávrová, Lenhert-Schroth, Bobathovi) včetně saunování a hipoterapie.

Státní lázně Janské Lázně s.p. zajišťují lázeňskou léčebnou péči u dospělých pacientů. Komplexní a příspěvkovou péči, samoplátecké a rekondiční pobyty.

  • Nervová onemocnění: VI/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Nemoci pohybové: VII/13, 14, 15, 16
  • Nemoci kožní: X/7

Objednávky pobytů - informace:

Státní léčebné lázně s.p.

Léčebna Lázeňský dům

542 25 Janské Lázně

tel./fax: 499 875 396

Dětská léčebna VESNA

  • Onkologická onemocnění: XXI/1
  • Dýchací onemocnění: XXV/1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
  • Nervová onemocnění: XXVI/1, 2, 3, 4, 5
  • Nemoci pohybové: XXVII/2, 3, 4, 8
  • Kožní onemocnění: XXX/7

Dětská léčebna Vesna

542 25 Janské Lázně

tel./fax: 499 875 210

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————