Akutní poliomyelitis a PPS - Část 8

DESATERO PRO POSTIŽENÉ POLIOMYELITIDOU

1. Naslouchejte svému tělu, vyhovte jeho potřebám a učte se předcházet jeho potížím. To ovšem neznamená, že se oddáte lenošení.

2. Je lepší pracovat chytře a úsporně, než se přepínat. To platí o jakékoli tělesné námaze. Když vás něco unavuje, anebo vám dokonce působí bolest, raději to nedělejte.

3. Spěchejte pomalu a s přestávkami na odpočinek. Odpočívejte často a vydatně. Dojdete dál a předejdete potížím.

4. Buďte laskaví ke svým neuronům. Používejte pomůcky, které odlehčí práci vašim svalům a podpoří vaše klouby. Když není jiná možnost používejte vozík.

5. Řekněte sbohem lékům, pokud je nezbytně nepotřebujete. V krajním případě vybírejte ty, které vás co nejméně poškodí.

6. Spěte dostatečně dlouho a vydatně. Pokud trpíte poruchami spánku, anebo se probouzíte unavení a s různými bolestmi, vyhledejte lékaře.

7. Chlad je velký nepřítel. Udržujte se v teple. Používejte materiály, které udrží teplo a jsou prodyšné.

8. Vydatné, ale netučné snídaně a malé dávky jídla s nízkým obsahem sacharidů a lipidů přes den, to je dieta, kterou lze předejít únavě a tloustnutí.

9. Pozor na anestetika, mohou působit déle a hlouběji, než u ostatních lidí. Upozorněte chirurga, zubaře nebo lékaře provádějícího nepříjemné vyšetření předem na možné problémy.

10. Neváhejte požádat o pomoc a naučte se pomoc přijímat, učiní vás to nezávislejšími.

ZLATÝ ZÁKON PRO PŘÁTELE A RODINU

Buďte připraveni pomoci, ale pomáhejte jen když jste požádáni. Věřte, že nevhodná pomoc může tak či onak uškodit. Při pomáhání se snažte vyhovět, nevnucujte svůj postup, nekritizujte a neraďte, neboť vaše dobře míněné rady bývají stejně většinou nepoužitelné, protože nemáte prožitou zkušenost s postiženým tělem.

LÉKAŘŮM A ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU

Chcete-li postiženým co nejlépe pomoci a zvláště, patříte-li k mladé generaci lékařů, pro kterou je poliomyelitida chorobou vlastně neznámou, jsme rádi, že po přečtení této brožury najdete pro pacienty s následky poliomyelidy hlubší pochopení a další poznatky můžete získat na v závěru odborného textu uvedených www stránkách, kde také naleznete odkazy na další odbornou literaturu. Vězte, že mnoho výsledků bádání a z toho vyplývajících poznatků jasně ukazuje, že i při běžné zdravotní péči je třeba přihlédnout k některým speciálním potřebám postižených, potřebám, které nejsou na první pohled zjevné (viz aplikace léků a různé zdravotní zákroky).

Postižení sami vás rádi upozorní na některé specifické rysy svého onemocnění anebo vám příručku zapůjčí. Jistě se žádný lékař na ně nebude zlobit. Naopak interaktivní jednání s pacientem s PPS přispěje postiženému k jeho psychické i sociální pohodě a stabilitě.

Doporučená literatura (především česky psaná):

1. Havlová M.: Problematika „postpoliomyelitick0ho syndromu“, Interní medicína pro praxi 2002/11 

2. Havlová M.: Postpoliomyelitický syndrom – možné komplikace ve spojení s běžnou medikací, www.polio.cz/PPS_pro_lekare.html, 2002 

3. Havlová M.: Rizika anestesie u neuromuskulárních onemocnění, Bulletin, Sdružení praktických lékařů v ČR, 6, 2000, s.24-25 

4. Havlová M. Postpoliomyelitický syndrom. Čs Neurol Neurochir 1992; 55/88, 1: 8–12. 

5. Havlová M.: PPS und Riziko. In: Poliomyelitis und ihre Spatfolgen. PPS-Die zweite Herausforderung. Ed.G.Weiss. Broschur des Wissens:Naturwissenschaften,Bd.2,1997,s.47-51 

6. Havlová M.: Postpoliomyelitický syndrom. Bulletin, Sdruźení praktických lékařů ČR, 9, 1999, s.40-43 

7. Havlová M.: Rizika anestézie u neuromuskulárních onemocnění. Bulletin praktických lékařů ČR, 10, 2000, s.24-25 

8. Havlová M.: Postpoliomyelitický syndrom. In: Neurologie, J.Tichý a kol. , Praha, Karolinum 1997 (skripta), s.260-261 

9. Dlouhá Z.: Poliomyelitida včera dnes a zítra, www.polio.cz/Včera.html, 1999 

10. Pokorný F.: JE POLIOMYELITIDA JEŠTĚ PROBLÉMEM ?,Prakt. lék. (Praha), 81, 1981, č.8

11. Postpoliomyelitický syndrom: jeden z nových problémů geriatrické medicíny , Medicina, ODBORNÉ AKTUALITY,1998

12. Véle Fr.,:Polio v ČSR po druhé světové válce, www.polio.cz/Polio_v_CSR.html ,2000

13. Bruno R.: The Polio Paradox Uncovering the Hidden History of Polio to Understand Treat „Post-polio Syndrome“ and Chronic Fatigue (ang), Warner Books, 2002

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————