Ideální váha

Chcete znát správnou váhu, resp. BMI - (Body Mass Index) korigovaný s přihlédnutím k atrofii Vašich okončetin ?

BMI si můžete nechat spočítat a porovnat s "tabulkovými" hodnotami např. zde. Nezapomeňte však vypočtené hodnoty zkorigovat s přihlédnutím ke stupni a rozsahu atrofií, popř. hypotrofie Vašich okončetin.

Relativní váha (zdravých) končetin:

  1. Horní končetiny činí 6,5 % váhy těla 
  2. Dolní končetiny představují 18,5 % tělesné váhy (9 % od úrovně kolena) 

50 % atrofie obou DK tudíž "zvyšuje" Vaši naměřenou váhu pro porovnávání s tabulkovými údaji o 18,5 : 2 %. Např. 100 kg odečtených na váze se bude pro výpočet BMI rovnat: 100 + 9,25 = 109,5 kg (to by byla Vaše váha v případě, že byste měli Vaše okončetiny neatrofované).


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————