Možné komplikace ve spojení s běžnou medikací

Doc. MUDr. M. Havlová, CSc.

Současná zahraniční literatura na základě řady odborných studií udává, že PPS se vyskytuje nejméně u 7l% lidí, kteří v mládí onemocněli paralytickou formu dětské obrny. V poslední době se však ukazuje, že příznaky podobné postpolio syndromu ("PPS-like symptoms") se objevují i u 42% lidí, kteří kdysi prodělali neparalytickou formu poliomyelitidy, nebo "jakési tehdy blíže neurčené chřipkové onemocnění".

Obě skupiny těchto jedinců jsou dnes ve věku, kdy se u nich vedle obtíží souvisejících s větší či menší poruchou hybnosti, objevují navíc ještě další nemoci (komorbidita) komplikující jim život. Nejčastěji jde o choroby interní, které vyžadují medikamentosní terapii - někdy pouze přechodnou, ale obvykle dlouhodobou až trvalou.

V případě rychlejší progrese postpoliomyelitického syndromu je nutno vždy hledat příčinu a zvažovat i ev. spolupodíl nežádoucího účinku některého z dlouhodobě užívaných léků.

1.  A N T I B I O T I K A

mohou být v některých sporadických případech příčinou blokády nervosvalového přenosu, vzácně může dojít až ke kurareformnímu efektu. U disponovaných jedinců užívajících dlouhodobě námelové alkaloidy (např.Clavigrenin, Dihydergot, Secatoxin, Crystepin, Lysenyl, Parlodel) se sporadicky mohou objevit cévní spasmy.

Jde především o antibiotika:

  • TETRACYKLINOVÁ (Tetracyklin, Deoxymycoin, Oxybene...),
  • AMINOGLYKOSIDIVÁ (Streptomycin, Gentamycin, Neomycin...),
  • vzácně i MAKROLIDOVÁ (Erytromycin, EMU - V, Rovamycin, Rulid, Klacid, Sumamed).

Samozřejmě, že jednorázového podávání ATB během akutního infektu (nejlépe vždy cíleného podle výsledků kultivace!) se není třeba bát. Jako u každého je ovšem zapotřebí ptát se předem na ev. alergii ( např.na Penicilin) nebo špatnou snášenlivost některých léků.

2.  A N A L G E T I K A

užívá často mnoho pacientů s PPS ke snížení svých kloubních, vertebrogenních, svalových nebo jiných bolestí. Je zapotřebí omezit především preparáty obsahující metamizol (Novalgin, Algifen, Quarelin), phenacetin (Dinyl), ale ani příliš časté užívání paracetamolu (Paralen) není ideální. Při úporných neuralgických bolestech (např.interkostální neuralgie či kořenová iritace šířící se do HK či do DK při vertebrogenních blokádách nebo těžké kyfoskoliose, diabetická polyneuropatie...) se jeví tč. jako nejúčinnější.


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Štítky

  1. EPU

Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————