Pandemie zastavuje hromadné očkování

Pandemic brings mass vaccinations to a halt

Leslie Roberts

Science, 10 Apr 2020, vol. 368, Issue 6487, pp. 116-117, DOI: 10.1126/science.368.6487.116

Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 11. 4. 2020

Je to „ďábelská volba“, popisuje dilema, kterému čelí světové zdravotnické organizace v posledních několika týdnech, Seth Berkley, vedoucí GAVI (The Vaccine Alliance). Mohli by buď pokračovat v podpoře hromadných očkovacích kampaní v chudých zemích, ale budou riskovat, že neúmyslně pomohou šířit COVID-19, nebo doporučit jejich pozastavení, což nevyhnutelně vyvolá eskalaci mnoha jiných infekčních chorob.

Nakonec si vybrali druhou možnost a zastavují hromadné očkovací kampaně proti řadě nemocí v mnoha zemích. Pro mnoho dětí jsou tyto kampaně jedinou šancí na očkování. Od začátku přerušení již asi 13,5 milionu dětí nebylo očkováno proti dětské obrně, spalničkám, lidskému papilomaviru, žluté zimnici, choleře a meningitidě, říká Berkley. „Říkám vám, že tato čísla budou mnohem větší než to, co dnes vidíme.“ Důsledky mohou trvat dlouho po odeznění pandemie. A v případě dětské obrny brání přerušení úspěchu třicetileté eradikační kampaně, která již tak má potíže.

Přerušení začalo 24. března, kdy vedení Světové iniciativy pro odstranění dětské obrny (GPEI) vyzvalo země, aby přerušily všechny kampaně očkování proti dětské obrně do druhé poloviny roku. Obrovské kampaně - snaha očkovat od domu k domu, jejichž výsledkem je očkování 400 až 450 milionů dětí ročně - jsou základem programu eradikace. „Neměli jsme na výběr“, říká Michel Zaffran ze Světové zdravotnické organizace (WHO), který stojí v čele skupiny GPEI. Očkovací skupiny by vystavily komunitu i očkující zdravotníky riziku infekce koronavirem. Připouští však, že v zemích, kde se obrna stále vyskytuje, bude paralyzováno více dětí a virus se pravděpodobně rozšíří do i zemí, kde v současnosti obrna není.

Úsilí o vymýcení dětské obrny je již otřeseno neúspěchy v Afghánistánu a Pákistánu, kde se divoký virus prudce šíří, a v Africe, kde se ohniska způsobená samotnou vakcínou proti dětské obrně vymkla kontrole (Science, 3. ledna, s. 14). „Všichni byli znepokojeni“ při zastavení kampaní, říká Zaffran. Nakonec však jediným skutečným rozporem mezi vedením GPEI bylo to, zda požadovat přísné zastavení nejen preventivních kampaní, ale také cílených kampaní v reakci na ohniska v Africe způsobená vakcínami. „Nakonec přišly pokyny z velmi vysoké úrovně, aby se zastavilo všechno,“ říká Rebecca Martin z US center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). (Rada GPEI pro dohled nad Polio se skládá z vedoucích všech partnerských agentur, včetně generálního ředitele WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesuse.) Program své rozhodnutí přehodnotí každé 2 týdny.

Dne 26. března vydala Strategická poradní skupina odborníků pro imunizaci WHO (Strategic Advisory Group of Experts - SAGE) obecnou výzvu doporučující, aby země zastavily hromadné očkovací kampaně proti všem chorobám, kterým lze předcházet očkováním. „Jakékoli masové kampaně by byly v rozporu s myšlenkou sociální izolace“, říká Alejandro Cravioto z lékařské fakulty Národní autonomní univerzity v Mexiku, který předsedá SAGE.

Dvacet tři zemí již pozastavilo své kampaně proti spalničkám a v důsledku toho bude očkování chybět 78 milionům dětí, říká Robb Linkins, odborník na spalničky ve světové imunizační divizi CDC. Šestnáct dalších zemí stále váhá. Linkins předpovídá „tragické“ důsledky. V chudých zemích může virus zabít 3% až 6% infikovaných, říká WHO, přičemž zvláště ohrožené jsou podvyživené děti. Spalničky infikovaly odhadem 10 milionů a zabily 140 000 v roce 2018, což je poslední rok, pro který jsou známá úplná data. A protože spalničky jsou neuvěřitelně nakažlivé, počty případů by se mohly prudce zvýšit po přerušení očkování.

Na rozdíl od iniciativy proti dětské obrně, SAGE nedoporučila, aby země zastavily kampaně na potlačení probíhajících ohnisek, ale uvedla, že by měly pečlivě zvážit riziko okamžité reakce proti riziku zpoždění. Prozatím probíhají kampaně proti spalničkám v Demokratické republice Kongo, kde je největší ohnisko na světě, jehož důsledkem dosud zemřelo odhadem 6 500 dětí - což je mnohem více než nedávné ohnisko eboly v této zemi - a onemocnělo více než 340 000.

WHO, GAVI a další zdravotnické organizace zdůrazňují, že rutinní imunizace jednotlivých dětí na klinikách musí během pandemie pokračovat, jak jen to nejvíce půjde. Zdravotní systémy však byly v mnoha zemích již napnuté a ochranné vybavení často chybí. Berkley se obává vážných narušení rutinní imunizace, pokud jsou zdravotničtí pracovníci přesměrováni na COVID-19, onemocní nebo zemřou, nebo pokud se rodiče bojí přivést své děti na kliniku. Mohou také dojít vakcíny. Některé země již trpí nedostatkem, protože lety jsou zastaveny a hranice se uzavírají, říká Berkley.

I další základní zdravotnické služby budou narušeny, říká Augustin Augier, výkonný ředitel Aliance pro mezinárodní lékařskou činnost (Alliance for International Medical Action - ALIMA). ALIMA každý rok trénuje asi 500 000 afrických matek, aby diagnostikovala akutní, potenciálně fatální podvýživu u svých dětí; tyto programy byly pozastaveny. Důsledky pandemie „budou pro nejzranitelnější populace světa mnohem silnější a smrtelnější“, říká Augier.

Ve všech těchto programech je cílem jejich usilovné a rychlé obnovení tak, aby se po zvládnuté pandemii opět získala ztracená půda. Podle WHO by mezitím země měly pokračovat v dohledu nad chorobami, proti kterým existuje očkování, aby zjistily, kde patogeny cirkulují a které děti jsou nejvíce ohroženy. Ale to je samo o sobě výzva uprostřed strachu a chaosu díky COVID-19.

Berkley vidí určitou naději ve zkušenostech ze západní Afriky po vypuknutí eboly v letech 2014–15. „Došlo k nebývalému přílivu peněz a dobré vůle“, říká. „Jakmile ebola skončila, vedli jsme kampaně a posílili jsme rutinní imunizaci.“ Obnovili jsme nejen úrovně pokrytí, ale také jsme je překročili. „Tato epidemie však byla z velké části omezena jen na tři země s celkovou populací méně než 25 milionů lidí. Tentokrát je zasažen celý svět.“

foto pozastaveno

Kampaně od dveří ke dveřím proti dětské obrně, jako je tato v Keni v roce 2018, hrozí rozšířit COVID-19.

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————