Změňme nesouhlas s očkováním ve světě

Heidi J. Larson, William S. Schulz
Science, 12 April 2019, vol. 364, issue 6435, pp. 105. DOI 10.1126/science.aax6172
Překlad: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - 13. 4. 2019

Světová zdravotnická organizace letos označila očkování za jednu z deseti největších světových zdravotních hrozeb, vedle hrozeb tak závažných, jako je změna klimatu, antimikrobiální rezistence, virus Ebola a další pandemie chřipky. Co se stalo? Jak se stala neochota a odmítání očkování tak velkým rizikem?

Obavy, které dnes podněcují nálady proti očkováním, jsou různorodé. Například od roku 2003 do roku 2004 vyvolal bojkot očkování v nigerijském státě Kano opakované šíření dětské obrny ve více zemích, dokonce až v Indonésii. Pověsti o kontaminaci vakcíny agenty způsobujícími neplodnost přispěly k nedůvěře a posílily její bojkot, což stálo Celosvětovou iniciativu pro eradikaci obrny (Global Polio Eradication Initiative) přes 500 milionů amerických dolarů, aby znovu dosáhla ztraceného pokroku v eradikaci. V Japonsku očkování proti lidskému papilloma viru prudce kleslo téměř na nulu poté, co si mladé ženy stěžovaly na poruchy pohybu a chronickou bolest, což způsobilo, že vláda před téměř 6 lety pozastavila proaktivní doporučování vakcíny. Podobné epizody se vyskytly v Dánsku, Irsku a Kolumbii, protože videa YouTube o příznacích u dívek šířila úzkost, navzdory důkazu o bezpečnosti vakcíny.

Globální nárůst počtu onemocnění spalničkami byl zhoršen odpůrci očkování. V roce 2015 vyvolaly epidemii v Disneylandu kmeny spalniček, které  šířily  návštěvníci z Filipín a infikovaly lidi, kteří odmítali očkování. V Indonésii vydali muslimští vůdci fatwu proti očkování proti spalničkám obsahující „haramové“ prasečí sloučeniny, zatímco na Facebooku bylo jako alternativa k očkování propagováno šamanské „baňkování“. V roce 2018 se na WhatsApp a Facebooku v jižní Indii šířila směs politických, náboženských a alternativních zpráv o zdraví, která narušila místní očkovací kampaň proti spalničkám a zarděnkám.

Fenomén odmítání očkování není nový. Stránky londýnských antivakcinačních pamfletů z 18. století se podobají mnoha dnešním webovým příspěvkům, ale dnes se tyto myšlenky šíří na bezprecedentní vzdálenost s pozoruhodnou rychlostí a shlukují se v online komunitách sdílených přesvědčení. Takové seskupení může porušit ochrannou strukturu - „skupinovou imunitu“ - ke které většina očkovaných přispívá. Vzhledem k tomu, že podíl společnosti, která je očkována, klesá, existuje menší ochrana pro ostatní, kteří mohou být příliš mladí, nezpůsobilí očkování nebo se rozhodli, že nebudou očkováni. U některých onemocnění naruší ochranný kryt jen malá menšina neočkovaných.

Je to jen něco málo přes 20 let, kdy britský lékař Andrew Wakefield zasel semena pochybností o bezpečnosti vakcíny proti MMR (spalničkám, příušnicím a zarděnkám), když naznačil vazbu mezi vakcínou a autismem. Podezření kolem vakcíny se šířilo po celém světě a způsobovalo úzkost mezi nejchudšími a nejméně vzdělanými. Samotný zdiskreditovaný Wakefield však nemůže být obviňován z dnešních vln odmítání očkování. Vypustil zprávu v předvečer technologické revoluce, která narušila obchod, politiku, společnosti a globální zdraví. Ve stejném roce, kdy Wakefield publikoval svůj výzkum, otevřela společnost Google své služby uživatelům. Brzy ji následovaly na trhu Facebook, YouTube, Twitter a Instagram. Tyto platformy sociálních médií rozšiřují individuální nálady, které mohly zůstat lokální. Emoce jsou obzvláště nakažlivé na sociálních médiích, kde jsou snadno sdíleny osobní příběhy, obrázky a videa.

Dnešní technologické společnosti jsou nyní vybízeny k tomu, aby odpovídaly za svou úlohu při šíření očkovacích látek. Minulý měsíc americká lékařská asociace vyzvala vedoucí pracovníky klíčových technologických společností, aby „zajistili, aby uživatelé měli přístup k vědecky platným informacím o očkování.“ To však není jen otázka nápravy dezinformací. Existují sociální sítě, ve kterých se názory a informace o vakcínách šíří v on-line komunitách, kde se volby vakcín stávají součástí celkové identity.

Aby se zmírnila globalizace nesouhlasu s očkovací látkou, při respektování legitimního sdílení obav a skutečných otázek je zapotřebí kombinace příslušných odborných znalostí. Odborníci v oblasti technologií, sociální vědci, odborníci v oblasti očkovacích látek a veřejného zdraví a etici se musí zamyslet nad různými rolemi, které každá skupina má při řešení této výzvy. Tento problém vyžaduje pozornost každého.

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————