Celková anestesie Doporučení pro postižené dětskou obrnou

Odpověď Dr. Spencera na dotazy čtenářů Polio Network News

GEOFFREY T. SPENCER, OBE, MB, BS, FFARCS, CONSULTANT, ST. THOMAS' HOSPITAL, LONDON, ENGLAND

Problém není jednoduchý, naše zkušenosti podrobněji popisujeme v článku "Perioperative care in restrictive respiratory disease". J. A. Patrick, M. Meyer-Witting, F. Reynolds a G. T. Spencer: Anaesthesia (1990) 45: 390-395. Předem je třeba zdůraznit, že při dodržování ověřených pravidel a postupů zohledňujících postižení, anestezie není pro postižené dětskou obrnou ve srovnání s nepostiženými pacienty nebezpečnější. Zmíněná opatření mohou být roztříděna zhruba do 3 skupin:

1. Doporučení vztahující se k obecným následkům postižení

Pacienti s výrazným ochrnutím mají velmi redukovanou hmotu svalů a tím je redukován i jejich celkový objem krve. Pacienti s redukovaným množstvím krve pak mohou reagovat na ztrátu krve obvyklou při chirurgickém zákroku mnohem výraznéji (srovnatelně s dětmi). Ztrátu krve během operace je jim tudíž nutné přesně a kompletně nahražovat. U většiny poliomyelitiků byly svaly postižené nahrazeny tukovou tkání. Tuková tkáň obsahuje méně vody než svalová hmota, takže obvyklá ztráta tekutin vede k rychlejším a zjevnějším projevům poruch v hladině elektrolytů, zejména draslík vyžaduje pečlivé a přesné udržování fyziologické hladiny.

2. Speciální doporučení pro postižené dětskou obrnou, kteří mají respirační obtíže

Většina anestetik tlumí dechovou činnost a proto je nezbytné počítat s použitím dýchacích přístrojů i u pacientů, jejichž dýchání je obrnou ovlivněno jen mírně, resp. v klidu subklinicky. Je třeba počítat s nasazením dýchacích přístrojů i v pooperačním období, a to podstatně déle déle než u pacientů nepostižených, kteří jsou podrobeni obdobnému operačnímu zákroku. Je popisováno, že poliomyelitici jsou podstatně citlivější na anestetika a analgetika. Tím je vysvětlován i výrazně prodloužený účinek anestetik.

Většina léků proti bolesti, které jsou aplikovány po operaci také omezuje intenzitu dýchání a proto je třeba je používat opatrně. Překvapivě, a to není nevýhoda, když svaly scházejí, nebo jsou slabé, bolest způsobená jejich poškozením během operace bývá méně výrazná a medikace proti bolesti může být za těchto okolností částečně redukována.

3. Speciální doporučení, vztahující se ke způsobu operačního zákroku

Mnoho operací vyžaduje použití endotracheální intubace, buď vyžadované samotným chirurgickým přístupem, anebo pro umožnění řízeného dýchání. Konec intubace a obnovení spontánního dýchání je často spojeno s problémy. (Možnost) Použití železných plic do doby, kdy pacient je připraven pro přechod k obvyklým respiračním zařízením a posléze spontánnímu dýchání, pomáhá předejít problémům tohoto typu.

Využití technik celkové anestesie bývá upřednostňováno před aplikací ostatních anestezio logických postupů. Obvykle je však možné vystříhat se použití látek relaxujících svaly, pokud to snížený svalový tonus pacienta dovoluje. Při aplikaci těchto látek je třeba počítat s tím, že u postižených obrnou není obvykle možné kompletně eliminovat jejich účinek okamžitě. Účinek těchto léků může odeznívat několik hodin a to může být významnou zátěží pro pacienty, kteří potřebují využít maximum možností své svalové síly k udržení adekvátního dýchání.

 

Volný překlad článku z Polio Network News (1991), Vol 7 No 4, International Polio Network.

Překlad: Doc. RNDr. V. Vondrejs, CSc.

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————