Janské Lázně - historie

Krátce z historie

Podle pověsti objevil termální prameny v dnešních Janských Lázních v r. 1006 Jan z Chockova. Pravděpodobněji je však objevili později hledači zlata a stříbra. Počátkem 16. století se sláva minerálních pramenů pod Černou horou rozšířila daleko do Čech a Slezska. Přicházela sem veliká procesí a byla zde postavena krčma. Na vzniku skutečných lázní má zásluhu Jan Adolf Schwanzenberk, který po získání vlčického panství postavil u pramenů v r. 1675 první lázeňskou budovu a pověřil G.H. Hettmayera vypracováním učeného pojednání o zřídle. 

Janské Lázně z vozíku  A. Jindry

Již o 10 let později měly lázně kromě lázeňské budovy, krčmy a mlýna i 22 domů. Po staletí se zde pak léčila nejrůznější onemocnění. Zvrat nastal v r. 1935, kdy byla v Janských Lázních otevřena první evropská léčebna dětské obrny po vzoru a převzetím zkušeností lázní Warm Springs v USA, které se specializovaly na léčení následků po obrnách, především dětské obrny. Podnětem k tomu bylo objevení faktu, že složení termální minerální vody v obou lázních je velmi podobné. Když se pak nové případy této obávané nemoci po rozsáhlých očkovacích akcích přestaly vyskytovat, změnilo se složení chorob zde léčených.

SLL Janské Lázně

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Štítky

  1. EPU

Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————