Důležité

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

www.mpsv.cz

  • Ministerstvo kultury ČR

www.mkcr.cz

  • Úřad vlády ČR

www.vlada.cz

  • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

www.nrzp.cz

   
   

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————