Jako nezisková organizace fungujeme z dotací, příspěvků a darů. Velmi si vážíme svých patronů a sponzorů, jsme si vědomi toho, že bez dotační pomoci by spolek fungovat nemohl. Všem institucím, lidem a firmám děkujeme a věříme, že nám budou svoji přízeň věnovat v rámci možností i nadále, velice si jejich pomoci vážíme.

V rámci dotačních řízení Asociaci polio podporují

• Alain Vermasse

• Marcelle Vermasse-Chudoba

• Anna Chudoba

• MUDr. Terezie Tokáriková

• PhDr. Marcela Stránská

• Členové AP, kteří přispívají vyšší částkou než je členský příspěvek

 

Pokud se i vy rozhodnete pro finanční pomoc, bude vám vyplněna řádná darovací smlouva pro možnost uplatnění slevy na dani podnikatelských subjektů.
Děkujeme.  

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————