Plán činnosti

PLÁNOVANÁ ČINNOST ASOCIACE POLIO na rok 2022

Datum
Název akce
Realizace
průběžně
Výstavy fotografií a obrazů členů AP
Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1
v rámci akce „Obrnáři obrnářům“
Vladimír Vondrejs
 
12. března
Výbor ASOCIACE POLIO 10 h
Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1
Marcela Stránská
9. dubna
Výbor ASOCIACE POLIO, 10 h
Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1
Marcela Stránská
duben
Zpravodaj AP 1/2022
Redakční rada
květen
ZPRAVODAJ AP 1/2022
distribuce
Redakční rada
12. - 17. 5.
Rekondiční pobyt
Sezimovo Ústí, hotel MAS
Ludvika Bradová
14. - 28. 5.
Rekondiční pobyt
Janské Lázně I, Sola Fide
Pavel Vobořil
 
20. 5. května
Výbor ASOCIACE POLIO 
Janské Lázně I, Sola Fide
Marcela Stránská
 
11. 6. června
Výbor ASOCIACE POLIO, 10 h
Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1
Marcela Stránská
duben - říjen
Výstava výtvarných prací členů AP
Ratměřické ptáčkoviny
Ratměřice 33
Vladimír Vondrejs
červen
Valné shromáždění EPU
Praha
Michal Haindl
 
červenec - srpen
2/2022 ZPRAVODAJ AP
distribuce
Redakční rada
28.8. - 3.9.
Rekondiční pobyt
Františkovy Lázně, hotel Praha
Jitka Páníková
 
 
 

Plán činnosti Asociace polio na rok 2021

 

Datum Akce Realizace
16. 1. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 
s vystoupením div. souboru Verva 
PhDr. M. Stránská
6. 3. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 PhDr. M. Stránská
10. 4. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 PhDr. M. Stránská
2. - 8. 5. Rekondiční pobyt - Františkovy Lázně J. Pániková
květen Redakce časopisu Zpravodaj AP č. 1-2 2021  
15. - 29. 5. Rekondiční pobyt - Sola Fide I. Janské Lázně MUDr. H. Opravilová
22. 5. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně PhDr. M. Stránská
5. 6. Účast na Zahájení lázeňské sezony Janské Lázně PhDr. M. Stránská
7. - 13. 6. Rekondiční pobyt - Mariánské Lázně L. Bradová
19. 6. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 PhDr. M. Stránská
červen Zasedání Valného shromáždění EPU - Praha PhDr. M. Stránská
červen Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 1-2 2021  
29. 6.  Setkání obrnářů - Ostrava  MUDr. E. Přibylová
červen až říjen Výstavy V. Vondrejse - Galerie na plotě, v Galerii ÚNZ u Prahy a v Galerii v Těchobuzi RNDr. V. Vondrejs, CSc.
srpen/říjen Dotace 2021 PhDr. M. Stránská
18. - 26. 9 Rekondiční pobyt - Sola Fide II. Janské Lázně  MUDr. H. Opravilová
24. 9. 10:00 Výbor Asociace polio, příprava shromáždění členů - Sola Fide Janské Lázně  PhDr. M. Stránská
24. - 26. 9. Kulturně společenský festival „Obrnáři obrnářům a o obrnářích 2020“ - Janské Lázně PhDr. M. Stránská
25. 9. 10:00 Shromáždění členů AP - Malý sál Janského dvora  PhDr. M. Stránská
16. 10. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 PhDr. M. Stránská
listopad  Redakce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2021  
13. 11. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce PhDr. M. Stránská
prosinec  Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2021  
11. 12. 10:00

            11:30
Veřejná schůze výboru a členů Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 PhDr. M. Stránská
Slavnostní předvánoční setkání členů AP s kulturním programem a ukázkou prací členů AP 
14. 12.  Setkání obrnářů - Ostrava  MUDr. E. Přibylová
středy 18:20 Rehabilitační plavání Ostrava - Městská nemocnice Fifejdy 
Pokračuje i bez dotace. Na místě se platí 50 Kč.
MUDr. E. Přibylová
průběžně Přednášky o polio, PPS a životě obrnářů Členové výboru
průběžně  Výtvarné akce, návštěvy kulturních akcí Výbor
průběžně  Zkoušky divadelního souboru Verva
- Centrum AP, Na Skalce 1 
PhDr. L. Zušťáková
a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2021 
průběžně  Výstavy fotografií a obrazů členů AP v kulturním Centru AP, Na Skalce 1 a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2021 Doc. RNDr. V., Vondrejs, CSc.,
Z. Jandusová,
B. Svoboda

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————