Plnění akcí 

PLÁNOVANÁ ČINNOST ASOCIACE POLIO na rok 2023

Zeleně splněno

Datum

Název akce

Realizace

průběžně

Výstavy fotografií a obrazů členů AP

Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1

v rámci akce „Obrnáři obrnářům“

B. Svoboda,

Z. Jandusová

Leden - únor

Výbor ASOCIACE POLIO,

online dle potřeby

Marcela Stránská

4. 3.

Výbor ASOCIACE POLIO 10 h

Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1

Marcela Stránská

15. 4.

Výbor ASOCIACE POLIO, 10 h

Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1

Marcela Stránská

Květen - červen

1-2/2023 ZPRAVODAJ AP

Distribuce

Redakční rada

8.5. - 13.5.

Rekondiční pobyt

Karlovy Vary, hotel Sadový pramen

Jitka Páníková

20.5. - 3.6.

Rekondiční pobyt

Janské Lázně I, Sola Fide

Pavel Vobořil

26. 5.

Výbor Asociace polio 

Janské Lázně, Sola Fide

Marcela Stránská

25.5. - 27.5.

Valné shromáždění EPU

Nancy, Francie

Prof. M. Haindl

duben - říjen

Výstava výtvarných prací členů AP

Ratměřické ptáčkoviny

Vl. Vondrejs

červen

Setkání obrnářů – Ostrava,

Výjezdní zasedání výboru AP

E. Přibylová

M. Stránská

28.8. - 2.9.

Rekondiční pobyt

Františkovy Lázně, hotel Praha

Jitka Páníková

16.9. - 24.9.

Rekondiční pobyt

Janské Lázně II, Sola Fide

Pavel Vobořil

21. 9.

Výbor Asociace polio Janské Lázně, Sola Fide

Marcela Stránská

23. 9.

Shromáždění členů AP

Janské Lázně

Marcela Stránská

22.9. - 24.9.

Kulturně společenský festival

Obrnáři obrnářům o obrnářích Janské Lázně

Výbor AP

říjen

Akce v rámci Měsíce s obrnou

Marcela Stránská

11. 11.

Výbor ASOCIACE POLIO 10 h

Centrum AP, Praha 5, Na Skalce 1

Marcela Stránská

Listopad - prosinec

3-4/2023 ZPRAVODAJ AP

distribuce

Redakční rada

9. 12.

Veřejná schůze výboru ASOCIACE POLIO, 10 hod., Centrum AP,

Praha 5, Na Skalce 1

11,30 h slavnostní předvánoční setkání členů AP s kulturním programem členů AP

Marcela Stránská

prosinec

Setkání obrnářů - Ostrava

Eva Přibylová

středy

Rehabilitační plavání - Ostrava

Eva Přibylová

 

V roce 2022

Zrealizované akce budou označené modře, akce navíc jsou označené zeleně.

Datum

Název akce

Realizace

průběžně

Výstavy fotografií a obrazů členů AP
Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1

v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2021

Vladimír Vondrejs

12. března

Výbor ASOCIACE POLIO 10,00 h.

Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1

Marcela Stránská

9. dubna

Výbor ASOCIACE POLIO, 9.30 h.

Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1

Marcela Stránská

duben

1/2022 ZPRAVODAJ AP

Redakční rada

květen

Distribuce ZPRAVODAJE AP

Redakční rada

5. -8. května

Účast na oslavě 30. výročí založení Asociácie polio v SR

Trenčianské Teplice

Marcela Stránská

Hana Opravilová

7. května

Setkání představitelů české AP, slovenské APS, Maďarské nadace polio

Trenčianské Teplice

Marcela Stránská

Štefan Grajcár

Milan Dovhun

Tamás Kertész

Karoly Felegyi

12. – 17. května

Rekondiční pobyt

Hotel MAS, Sezimovo Ústí

Ludvika Bradová

14. – 28. května

Rekondiční pobyt

Sola Fide I., Janské Lázně

Pavel Vobořil

21. května

Výbor ASOCIACE POLIO 10,00 h

On line

Marcela Stránská

25.května

Seminář Poliomyelitida i v dalších, méně známých souvislostech, Ministerstvo zdravotnictví

přednášky členek AP

Eliška Bébrová

K. Fabiánová

Marcela Stránská

10. -12. června

Valné shromáždění EPU 2022

Praha

Michal Haindl

25. června

Výbor ASOCIACE POLIO, redakční rada 10,00 h.

Centrum AP Praha 5 Na Skalce 1

Marcela Stránská

 

V roce 2021

Zrealizované akce budou označené modře, akce navíc jsou označené zeleně.

Datum

Akce
Realizace
průběžně
Zkoušky divadel. souboru „Verva“

dle potřeby v Centru AP

v rámci akce „Obrnáři obrnářům“

Libuše Zušťáková

průběžně

Výstavy fotografií a obrazů členů AP

v Centru AP,Praha 5, Na Skalce 1

V.Vondrejs

B. Svoboda

Z. Jandusová

16.1.

Výbor ASOCIACE POLIO, 9.30 Skype

volba předsedy, místopředsedů

Marcela Stránská

6.3.

Výbor ASOCIACE POLIO, 9,30 Skype

Schválení Stanov 2022

Marcela Stránská

10.4.

Výbor ASOCIACE POLIO, 9,30 Skype
Marcela Stránská

10.4.

1/2021 ZPRAVODAJ AP

příprava

Redakční rada

22.5.

Výbor ASOCIACE POLIO, 9,30 Skype

Marcela Stránská

22.5.

1/2021 ZPRAVODAJ

Redakční rada

5. – 8. 5.

ZRUŠENO

Asociace polio v SR – víkendové stretnutie v Piešťanech

Marcela Stránská

15. – 29. 5. ZRUŠENO

Rekondiční pobyt
SOLA FIDE I. v Janských Lázních

Hana Opravilová

19.5.

ZRUŠENO

Výbor ASOCIACE POLIO, v 10,00 hod.

Sola Fide v Janských Lázních

Marcela Stránská

7. – 13 . 6. ZRUŠENO

Rekondiční pobyt

Hotel Praha Mariánské Lázně

Ludvika Bradová

květen – říjen

Galerie na plotě, Ratměřice 33

celoletní výstava

Vladimír Vondrejs

1.polovina roku setkávání průběžně ZRUŠENO

Setkání obrnářů - Ostrava

Eva Přibylová

srpen

Výbor ASOCIACE POLIO výjezd Janské Lázně

Marcela Stránská

srpen

2/2021 ZPRAVODAJ

příprava

Redakční rada

29.8. – 4.9.

Rekondiční pobyt hotel Praha Františkovy Lázně

Jitka Páníková

6. 9.

2/2021 ZPRAVODAJ AP

distribuce

Marcela Stránská

18. 9. – 26. 9.

Rekondiční pobyt

SOLA FIDE II. v Janských Lázních

Hana Opravilová

24.9.

Výbor ASOCIACE POLIO, 10.00 hod.,

Sola Fide v Janských Lázních,

příprava shromáždění členů

Marcela Stránská

24. 9. – 26.9.

Kulturně společenský festival

Obrnáři obrnářům o obrnářích 2021 Janské Lázně

Výbor AP

25.9.

Shromáždění členů AP 10.00 hod.

Malý sál Janského dvora

Marcela Stránská

16.10.

Výbor ASOCIACE POLIO, 9.30 hod.

Skype

Marcela Stránská

6. 11.

Redakce časopisu ZPRAVODAJ

Skype

Marcela Stránská

13. 11.

Výbor ASOCIACE POLIO, 9.30 hod.
Skype

Marcela Stránská

11. 12.

Veřejná schůze výboru a členů ASOCIACE POLIO v 10,00 hodin v Centru AP, Praha 5, Na Skalce 1

a od 11,30 h slavnostní předvánoční setkání členů AP

Marcela Stránská

13. 12.

3-4/2021 ZPRAVODAJ AP

distribuce

Marcela Stránská

prosinec

Setkání obrnářů - Ostrava

Eva Přibylová

středy

Rehabilitační plavání Ostrava - Městská nemocnice Fifejdy

pokračuje bez dotace, na místě se platí Kč 50,-

Eva Přibylová

V roce 2020

Zrealizované akce budou označené modře, akce navíc jsou označené zeleně.

Datum Akce Realizace
22. 2. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1
s vystoupením div. souboru Verva
Program: Aktuality; Oslavy Asociace polio 2020; Příprava voleb; Stížnosti, připomínky, žádosti a náměty členů.
PhDr. M. Stránská
28. 3. 10:00
(přesunuto z 21. 3.)
Výbor Asociace polio - meilovými kontakty
Program: Informace o dotačních řízení; Zrušení akcí I. pololetí; Vyúčtování za rok 2019; Volby a úpravy Stanov; Náměty a připomínky jednotlivých členů výboru;
PhDr. M. Stránská
duben  
zrušeno
Konference KRL Praha na počest prof. MUDr. J. Pfeiffera, DrSc. - účast PhDr. M. Stránská
25. 4. 10:00
 
Výbor Asociace polio - videoschůze
Program: Aktuální informace; Situace spojená s COVID-19 s následkem na činnost AP; Příprava voleb; Náměty a připomínky;
PhDr. M. Stránská
16. 5. 10:00 Výbor Asociace polio - videoschůze
Program: Aktuální informace; Omezení činnosti AP vzhledem k situaci s COVID-19 - zrušení všech kontaktních akcí do konce roku 2020; Volby; Náměty a připomínky; 
PhDr. M. Stránská
3. - 9. 5.
zrušeno
Rekondiční pobyt - Františkovy Lázně J. Pániková
květen Redakce časopisu Zpravodaj AP
(M. Dobrovolná, Ing. B. Doležalová, Milena Matysová, PhDr. L. Zušťáková)
Mgr. M. Mruzková
16. - 30. 5.
zrušeno
Rekondiční pobyt - Sola Fide I. Janské Lázně Emil Chadima
18. - 24. 5.
zrušeno
Rekondiční pobyt - Sezimovo Ústí L. Bradová
23. 5. 10:00
zrušeno
Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně PhDr. M. Stránská
6. 6.
zrušeno
Účast na Zahájení lázeňské sezony Janské Lázně s Výstavou k 60. výročí eradikace polio v Československu PhDr. M.
Stránská
E. Chadima
červen Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 1-2 2020 Mgr. M. Mruzková
20. 6. 10:00
 
Výbor Asociace polio - videoschůze
Program: 
PhDr. M. Stránská
25. 6.
zrušeno
Setkání obrnářů - Ostrava MUDr. E. Přibylová
srpen/září Dotace 2021 PhDr. M. Stránská
5. - 13. 9.
zrušeno
Rekondiční pobyt - Sola Fide II. Janské Lázně Emil Chadima
11. 9. 10:00
zrušeno
Výbor Asociace polio, příprava shromáždění členů -
Sola Fide Janské Lázně
PhDr. M. Stránská
11. 9. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 
Program: Aktuality - zaslány písemně; Debata; Kontrola Stanov; Dotační portály 2021; Výsledky voleb pro období 2021 - 2025; Náměty, připomínky, žádosti členů; Usnesení;  
PhDr. M. Stránská
11. - 13. 9.
zrušeno
Kulturně společenský festival „Obrnáři obrnářům a o obrnářích 2020“ - Janské Lázně PhDr. M. Stránská
Mgr. M. Mruzková
12. 9. 10:00
zrušeno
Shromáždění členů AP - Malý sál Janského dvora PhDr. M. Stránská
25. 9. - 9. 10.
zrušeno
Rekondiční pobyt - Sanatoria Klimkovice
(dva týdenní turnusy)
Emil Chadima
21. - 22. 10.
zrušeno
Účast na konferenci SLL Janské Lázně Cerebrocon    "60. výročí eradikace polio v Československu" PhDr. M. Stránská,
doc. MUDr. M. Havlová,
MUDr. H. Opravilová
listopad Redakce časopisu Zpravodaj AP
(M. Dobrovolná, Ing. B. Doležalová, Milena Matysová, PhDr. L. Zušťáková)
Mgr. M. Mruzková
17. 10. 10:00 Výbor Asociace polio - videoschůze
Program: Aktuality; Připomínky
k zápisu z jednání výboru dne 11. 9., návrhy řešení
PhDr. M. Stránská
7. 11. 10:00 Výbor Asociace polio - videoschůze
Program: Aktuality; Bod 4. zápisu výboru AP z 11. 9.; Příprava a vyhlášní doplňujících voleb pro období 2021 - 2025; Zpravodaj 3-4 2020; Náměty, připomínky, žádosti členů; 
PhDr. M. Stránská
prosinec Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2020 Mgr. M. Mruzková
5. 12. 9:00
          

 
Výbor Asociace polio - videoschůze
Program: Aktuality; Hodnocení letošního roku; Informace k brožuře "30 let Asociace polio"; Náměty, připomínky, žádosti členů výboru; Mikulášské rozloučení;
PhDr. M. Stránská
10. 12. 
zrušeno   
Setkání obrnářů - Ostrava MUDr. E. Přibylová
průběžně
zrušeno
Přednášky o polio, PPS a životě obrnářů Členové výboru
průběžně
zrušeno
Výtvarné akce, návštěvy kulturních akcí Výbor
průběžně
zrušeno
Zkoušky divadelního souboru Verva
- Centrum AP, Na Skalce 1
a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2020
PhDr. L. Zušťáková
průběžně
zrušeno
Výstavy fotografií a obrazů členů AP v kulturním Centru AP, Na Skalce 1
a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2020
Doc. RNDr. V., Vondrejs, CSc.,
Z. Jandusová,
B. Svoboda
středy 18:20
3. 9. - 10. 12. zrušeno
Rehabilitační plavání Ostrava - Městská nemocnice Fifejdy
Pokračuje i bez dotace. Na místě se platí 50 Kč.
MUDr. E. Přibylová

 

V roce 2019

Zrealizované akce budou označené modře, akce navíc jsou označené zeleně.

Datum Akce Realizace
20. 2. Ombudsman pro zdraví - Setkání u kulatého stolu  J. Zimová
PhDr. M. Stránská
23. 2. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1           
s vystoupením div. souboru Verva
PhDr. M. Stránská
Program: Aktuality za období leden 2019; Další plánované akce; Vnitřní řád; Stížnosti, připomínky, žádosti a náměty členů.
23. 3. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1
Program: Aktuality; Dotace 2019; Rekondice 2019 a další plánované akce; Stížnosti, připomínky, žádosti a náměty členů.
PhDr. M. Stránská
13. 4. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1
Program: Aktuality - vnitřní řád, usnesení, - rekondice, dotace 2019; Volby AP; Příprava vydání Zpravodaje; Stížnosti, připomínky, žádosti a náměty členů.
PhDr. M. Stránská
27. 4. - 4. 5. Rekondiční pobyt - Konstantinovy Lázně J. Pániková
květen Redakce časopisu Zpravodaj AP Mgr. M. Mruzková
(M. Dobrovolná, PhDr. L. Zušťáková)
11. - 25. 5. Rekondiční pobyt - Sola Fide I. Janské Lázně Emil Chadima
18. 5. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně
Program: Aktuality; Zpravodaj, Festival; 60 let eradikace; Stížnosti, připomínky, žádosti a náměty členů.
PhDr. M. Stránská
24. - 30. 5. Rekondiční pobyt - Luhačovice L. Bradová
22. 5. Setkání Pacientských organizací MZ ČR PhDr. M.
Stránská
červen Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 1-2 2019 Mgr. M. Mruzková
22. 6. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1
Odvolaný 16. 6.
PhDr. M. Stránská
27. 6. Setkání obrnářů - Ostrava MUDr. E. Přibylová
30. 7. Jednání pracovní skupiny Pacientské rady MZ
pro zdravotně sociální pomezí
PhDr. M. Stránská
srpen Dotace 2020 PhDr. M. Stránská
12. 9. Ombudsman pro zdraví - Setkání u kulatého stolu  J. Zimová
PhDr. M. Stránská
21. - 29. 9. Rekondiční pobyt - Sola Fide II. Janské Lázně Emil Chadima
21. 9. 10:00 Výbor Asociace polio, příprava shromáždění členů -
Sola Fide Janské Lázně
PhDr. M. Stránská
21. - 23. 9. Kulturně společenský festival „Obrnáři obrnářům a o obrnářích 2019“ - Janské Lázně PhDr. M. Stránská
Mgr. M. Mruzková
22. 9. 10:00 Shromáždění členů AP - Malý sál Janského dvora PhDr. M. Stránská
24. 9. Setkání Pacientských organizací MZ ČR PhDr. M. Stránská
11.10. - 1. 11. Rekondiční pobyt - Sanatoria Klimkovice
(tři týdenní turnusy)
Emil Chadima
listopad Redakce časopisu Zpravodaj AP Mgr. M. Mruzková
(M. Dobrovolná, PhDr. L. Zušťáková)
9. 11. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce
Program: Hodnocení projektů letošního roku; Aktuality za období říjen 2019; Informace k akci "Sborník z konference"; Projekty roku 2020; Stížnosti, připomínky, žádosti a náměty členů.
PhDr. M. Stránská
3. 12. Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2019 Mgr. M. Mruzková
7. 12. 10:00
11:30
Veřejná schůze výboru a členů Asociace polio
- Centrum AP, Na Skalce 1
Program: Aktuality; Hodnocení letošního roku; Informace k akci "Sborník z konference"; 60 let eradikace polio v ČR; Stížnosti, připomínky, žádosti a náměty členů; 
PhDr. M. Stránská
Mikulášské rozloučení s letošním rokem členů AP s kulturním programem a ukázkou prací členů AP
17. 12.     Setkání obrnářů - Ostrava MUDr. E. Přibylová
prosinec Sborník z konference 2018 "PPS. Přenosná dětská
obrna.
 Zkučenosti obrnářů."
PhDr. M. Stránská
průběžně Výtvarné akce, návštěvy kulturních akcí Výbor
průběžně Zkoušky divadelního souboru Verva
- Centrum AP, Na Skalce 1
PhDr. L. Zušťáková
a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2019
průběžně Výstavy fotografií a obrazů členů AP v kulturním Centru AP, Na Skalce 1 Doc. RNDr. V., Vondrejs, CSc.,
Z. Jandusová,
B. Svoboda
a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2019
středy 18:20 Rehabilitační plavání Ostrava - Městská nemocnice Fifejdy MUDr. E. Přibylová
Pokračuje i bez dotace. Na místě se platí 50 Kč.

V roce 2018

Zrealizované akce budou označené modře
 
Datum Akce Realizace
4. 1. Přednáška o polio (zimní seminář, katedra fyzioterapie, FTVS, UK) PhDr. M. Stránská
15. 1. Návštěva výstavy První světová válka objektivem Jindřicha Zelenky (Libeňský zámek, Praha) PhDr. M. Stránská
24. 2. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1
s vystoupením div. souboru Verva 
PhDr. M. Stránská
Program: 
Zpráva revizní a kontrolní komise o hospodaření roku 2017; Aktuality za minulé období; Náměty, stížnosti, připomínky, žádosti členů výboru; 
 
13. 3. Návštěva výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (Valdštejnská jízdárna, Praha) PhDr. M. Stránská
21. 4. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1
Program:
Aktuality za minulé období; Konference; Naše letošní akce; Náměty, stížnosti, připomínky, žádosti členů výboru.
PhDr. M. Stránská
4. 5. Redakce časopisu Zpravodaj AP  Mgr. M. Mruzková
(Ing. B. Doležalová, M. Dobrovolná, M. Matysová, PhDr. L. Zušťáková)  
5. 5. - 8. 5. Asociace polio v SR - Víkendové stretnutie v Piešťanoch PhDr. M. Stránská
Mgr. M. Mruzková
12. - 26. 5.  Rekondiční pobyt - Sola Fide I. Janské Lázně  E. Chadima
19. 5. 10:00  Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně
Program:
Aktuality; Zahájení lázeňské sezony; Naše letošní akce; 
PhDr. M. Stránská
červen
 
Výstava výtvarných prací Galerie na plotě - Ratměřice, celoletní výstava  Prof. RNDr. V. Vondrejs, CSc.
2. 6. Prezentace AP na Zahájení lázeňské sezony v Janských Lázních PhDr. M. Stránská
E. Chadima
10. - 17. 6.  Rekondiční pobyt - Hotel Lafonte Karlovy Vary L. Bradová
18. 6.  Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2018 Mgr. M. Mruzková
1. pololetí  Setkání obrnářů - průběžně každou středu - Ostrava  MUDr. E. Přibylová
23. - 30. 9 Rekondiční pobyt - Sola Fide II. Janské Lázně  MUDr. H. Opravilová
28. 9. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně
Program: Festival - program, organizace; Shromáždění všech členů AP; EPU; Dotace 2018, 2019; Pacientské organizace; Různé.
PhDr. M. Stránská
 
 
27. - 30. 9.  Kulturně společenský festival „Obrnáři obrnářům a o obrnářích 2018“ - Janské Lázně PhDr. M. Stránská
Mgr. M. Mruzková
29. 9. 10:00 Shromáždění členů AP - Malý sál Janského dvora
Program: Zahájení, přivítání hostů; Konference PPS, Přenosná dětská obrna a Zkušenosti obrnářů; Vystoupení zástupců spřátelených polio organizací; Zpráva o činnosti za období říjen 2017 - září 2018; Plány na rok 2019; Diskuse.  
PhDr. M. Stránská
12. - 26. 10. Rekondiční pobyt - Sanatoria Klimkovice
(dva týdenní turnusy)
E. Chadima
24. 10.


říjen 

Konference "PPS, Přenosná dětská obrna"
- ve spolupráci se SZÚ Praha

Účast členů Asociace polio na zdravotnických veletrzích 
PhDr. M. Stránská


PhDr. M. Stránská
6. 11.  Redakce časopisu Zpravodaj AP  PhDr. M. Stránská
(Ing. B. Doležalová, M. Dobrovolná, M. Matysová, PhDr. L. Zušťáková)    
10. 11. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce
Program: Aktuality za minulé období; Naše letošní akce; Plán činnosti na rok 2019; Rekondice 2019; Náměty, stížnosti, připomínky členů výboru.  
PhDr. M. Stránská
6. 12.  Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2018 Mgr. M. Mruzková
8. 12. 10:00 Veřejná schůze výboru a členů Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce 1 PhDr. M. Stránská
Program: Zhodnocení akcí r. 2018; Náměty, stížnosti, připomínky členů výboru; 
Slavnostní předvánoční setkání členů AP. 
13. 12.  Setkání obrnářů - Ostrava  MUDr. E. Přibylová
průběžně  Výtvarné akce, návštěvy kulturních akcí   PhDr. M. Stránská
průběžně  Zkoušky divadelního souboru Verva - Centrum AP, Na Skalce 1  PhDr. L. Zušťáková
a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2018 
průběžně  Výstavy fotografií a obrazů členů AP v kulturním Centru AP,  Doc. RNDr. V. Vondrejs, CSc.,
Z. Jandusová,
B. Svoboda
Na Skalce 1 a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2018 
středy  Rehabilitační plavání Ostrava - Městská nemocnice Fifejdy  MUDr. E. Přibylová
18:20 Pokračuje i bez dotace. Na místě se platí 50 Kč

 

V roce 2017

Zrealizované akce budou označené modře
 
Datum Akce Realizace
18. 2. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce  PhDr. M. Stránská
s vystoupením divadelního souboru Verva 

Program: Aktuality za leden 2017; Bankovní účty spolku;
Výsledky revize hospodaření za rok 2016; Zasedání EPU 2017; Žádost o dotaci od AP; Stanovy; Náměty členů výboru; 
 
22. 4. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce
Program: Kontrola plnění úkolů, aktuality za minulé 
období; Kontrolní komise, změna Stanov; Stížnosti,
připomínky, žádosti, náměty členů výboru.
PhDr. M. Stránská
2. 5. Redakce časopisu Zpravodaj AP  Mgr. M. Mruzková
(Ing. B. Doležalová, M. Dobrovolná, M. Matysová, PhDr. L. Zušťáková)    
13. - 27. 5.  Rekondiční pobyt - Sola Fide I. Janské Lázně  E. Chadima
14. - 20. 5.  Rekondiční pobyt - Hotel MAS Sezimovo Ústí L. Bradová
27. 5. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně 
Program:Kontrola plnění úkolů/aktuality za minulé období; EPU; Uzavření partnerství s vybranými státními institucemi; Zpravodaj; Příprava festivalu; Připomínky, náměty členů výboru.
PhDr. M. Stránská
červen-srpen  Výstava výtvarných prací členů AP - místo bude určeno  Výbor AP
15. 6.  Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 1-2 2017 Mgr. M. Mruzková
27. 6.  Setkání obrnářů - Ostrava  MUDr. E. Přibylová
16. - 24. 9.  Rekondiční pobyt - Sola Fide II. Janské Lázně  MUDr. H. Opravilová
22. - 24. 9.  Kulturně společenský festival „Obrnáři obrnářům  PhDr. M. Stránská
a o obrnářích 2017“ - Janské Lázně Mgr. M. Mruzková
22. 9. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně 
Program: Informace o Festivalu OOO; Příprava Shromáždění všech členů AP; Koncepce AP na roky 2017 - 2019; Dotace na rok 2018; Různé.
PhDr. M. Stránská
24. 9. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně 
Individuální konzultace.
PhDr. M. Stránská
13. - 20. 10. 
20. - 27. 10.
Rekondiční pobyty - Sanatoria Klimkovice E. Chadima
říjen  Účast členů Asociace polio na zdravotnických veletrzích  PhDr. M. Stránská
7. 11.  Redakce časopisu Zpravodaj AP  PhDr. M. Stránská
(Ing. B. Doležalová, M. Dobrovolná, M. Matysová, PhDr. L. Zušťáková)    
11. 11. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP, Na Skalce
Program: Hodnocení Festivali, shromáždění členů AP, 
rekondic; Aktuality za minulé období; Stížnosti, připomínky, žádosti, náměty členů výboru. 
PhDr. M. Stránská
8. 12.  Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2017 Mgr. M. Mruzková
9. 12. 10:00 Veřejná schůze výboru a členů Asociace polio  PhDr. M. Stránská
- Centrum AP, Na Skalce 1 
Program: Aktuality za minulé období; Stížnosti, připomínky, náměty členů výboru; Zakončení roku 2017 s kulturním programem a „exhibicí“ prací členů AP. 
14. 12.  Setkání obrnářů - Ostrava  MUDr. E. Přibylová
průběžně  Výtvarné akce, návštěvy kulturních akcí   PhDr. M. Stránská
průběžně  Zkoušky divadelního souboru Verva - Centrum AP, Na Skalce 1  PhDr. L. Zušťáková
a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2017 
průběžně  Výstavy fotografií a obrazů členů AP v kulturním Centru AP,  S. Gajdoš,
B. Svoboda,
  Na Skalce 1 a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2017  Z. Jandusová
středy  Rehabilitační plavání Ostrava - Městská nemocnice Fifejdy  MUDr. E. Přibylová
18:20-19:05 Pokračuje i bez dotace. Na místě se platí 50 Kč.

 

Plnění akcí v roce 2016

 
Datum Akce Realizace
27. 2. 10:00 Schůze výboru AP se nekonala Ing. J. Beneš
19. 3. 10:00 Výbor Asociace polio - Centrum AP Na Skalce Ing. J. Beneš
  s vystoupením divadelního souboru Verva  
  Program: rekondice 2016; NOZ; jiné  
9. 4. 10:00 Schůze výboru AP se nekonala Ing. J. Beneš
2. 5. Redakce časopisu Zpravodaj AP (Ing. B. Doležalová, Mgr. M. Mruzková
   M. Dobrovolná, M. Matysová, PhDr. L. Zušťáková)  
14. - 28. 5. Rekondiční pobyt - Sola Fide I. Janské Lázně E. Chadima
21. 5. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně Ing. J. Beneš
  Program: schválení stanov jednomyslně; volba   
  místopředsedů; dotace 2016; jiné  
3. - 5. 6. Mezinárodní setkání obrnářů  Mgr. M. Mruzková
  v rámci zasedání EPU na Slovensku zástupce AP
12. - 18. 6. Rekondiční pobyt - Hotel Balnea Slatinice L. Bradová
25. 6. 10:00 Mimořádná schůze výboru AP - Centrum AP Na Skalce Ing. J. Beneš
  Program: stanovení podpisů v bankách. PhDr. M. Stránská
  V průběhu schůze abdikovali s okamžitou platností předseda  
  J. Beneš, místopředsedkyně B. Doležalová, hospodářka  
  L. Bradová. Do funkce předsedkyně zvolena M. Stránská (10  
  hlasů pro, 3 hlasy se zdržely), místopředsedové E. Chadima,  
  J. Šebestová, J Zimová, hospodářka J. Šebestová  
27. 6. Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2016 Mgr. M. Mruzková
17. - 25. 9. Rekondiční pobyt - Sola Fide II. Janské Lázně MUDr. H. Opravilová
22. 9. 10:00 Výbor Asociace polio - Sola Fide Janské Lázně PhDr. M. Stránská
  Program: příprava festivalu; zhodnocení rekondici 2016;  
  dotace 2017; jiné  
23. - 25. 9. Kulturně společenský festival 2016 Obrnáři obrnářům a o obrnářích - Janské Lázně PhDr. M. Stránská
Mgr. M. Mruzková
23. - 25. 9. Výstava výtv. prací Bylo, nebylo - kolonáda Janské Lázně doc. RNDr. V. Vondrejs, CSc.
24. 9. 10:00 Členská schůze Asociace polio - Malý sál JD Janské Lázně PhDr. M. Stránská
  Program: dokončení registrace spolku AP; Zpráva o činnosti  
  spolku za obd. září 2015 - září 2016; splnění stanovených  
  úkolů; Výroční finanční zpráva o hospodaření za rok 2015;    
  jiné; diskuse; přijetí usnesení  
22. 10.  Setkání obrnářů-seniorů se nekonalo V. Novotná
říjen Účast členů Asociace polio na zdravotnických veletrzích PhDr. M. Stránská
5. 11. 10:00 Výbor Asociace polio -  Centrum AP Na Skalce PhDr. M. Stránská
  Program: hodnocení festivalu; dotace na rok 2017;  
  Plán činnosti na rok 2017; plavání 2017; jiné  
7. 11. Redakce časopisu Zpravodaj AP (Ing. B. Doležalová, Mgr. M. Mruzková
   M. Dobrovolná, M. Matysová, PhDr. L. Zušťáková)  
2. 12. Distribuce časopisu Zpravodaj AP č. 3-4 2016 Mgr. M. Mruzková
10.12. 10:00 Veřejná schůze výboru a členů Asociace polio PhDr. M. Stránská
  Centrum AP na Skalce  
  Program: změna stanov - obnovení kontrolní komise;  
  sponzoring; vyúčtování; rekondice;   
  od 11:30 slavnostní předvánoční setkání členů AP  
  s kulturním programem a „exhibicí“ prací členů AP  
únor Výstavy výtvarných prací doc. RNDr. V. Vondrejs, CSc.
 až Oživlé tenzegrity (Olomouc); Škola tenzegritů (Praha);  
listopad Ratměřické ptáčkoviny (Ratměřice); Nábytek s vnitřním  
  napětím (Benešov); Setkání 26 (Kostelec nad Černými lesy);  
  Bylo, nebylo (Janské Lázně); Vánoční salon výtvarníků   
  Benešovska (Benešov); 3 x výtvarné dílny pro děti a dospělé  
  (Benešov)  
průběžně Zkoušky divadel. souboru Verva - Centrum AP, Na Skalce 1 PhDr. L. Zušťáková
  a v rámci akce „Obrnáři obrnářům“ 2016  
průběžně Výstavy fotografií členů AP - kulturní místnost Centra AP S. Gajdoš,
  na Skalce a v rámci akce „Obrnáři obrnářům a o obrnářích"  B. Svoboda
  2016 v Janských Lázních Z. Jandusová
středy Rehabilitační plavání Ostrava - Městská nemocnice Fifejdy spojené se setkáváním členů AP z Ostravy a okolí MUDr. E. Přibylová
 

Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————