Zdena Geisslerová

Vzpomínka (na jednu z mnoha našich členek)

Nedávno uplynulo 55 let od narození Zdenky Geisslerové, která se pro mne stala symbolem Janských Lázní. Od dětství postižená dětskou obrnou strávila v Janských téměř celý život. Maminka se tam s ní přestěhovala z Chebu poté, co se definitivně zjistilo, že následky, které má Zdenka po dětské obrně, jsou trvalé.

Nemohu na ni zapomenout a s postupujícími léty si stále více uvědomuji její mimořádnost. Byla tak těžce trvale postižená a k tomu měla další zdravotní potíže. Svůj osud snášela klidně, většinou bez komentáře, denní strasti překonávala brilantním suchým humorem, málokdy zaznělo slůvko drsné pravdy. Nemohla být zaměstnaná, téměř ve všem odkázána na pomoc své maminky, vydržela sedět na vozíku jen omezenou kratší dobu. Za pěkného počasí sedávala na plošince před Lázeňským domem a ráda sledovala tamější život. Většinou sama, nikdo netušil, co vše se skrývá za její vážnou tváří. 

Od dětství hodně četla, pravidelně poslouchala naše zprávy, Hlas Ameriky i v angličtině, sledovala politické dění u nás i v zahraničí. Velmi ji nadchly cesty Hanzelky a Zikmunda, kupovala postupně všechny jejich cestopisy a vystřihovala jejich aktuální reportáže. Po letech objevila další naše mimořádné cestovatele Jaromíra Štětinu, Otakara Štěrbu a jejich přátele. A opět sledovala jejich cesty  a osudy. Její velkou láskou byly hory a horolezectví. Co vše o tom věděla! Ve svých znalostech byla přesná a výstižná. Ráda si prohlížela mapy. Kraj, ve které žila, poznala důkladně při svých projížďkách s maminkou Trabantem Combi. S tímto věrným autem se dokonce podívala s maminkou pobytově asi dvakrát až k Baltskému moři do NDR. Moře ji uchvacovalo, v bouři seděla venku a pozorovala nadšeně drsné Baltické moře. Milovala starou Prahu, i tu měla možnost krátce poznat. 

Při svých fyzických problémech, které měla i s rukama, zvládla mnoho. Krásně vyšívala a háčkovala, šila na elektrickém šicím stroji, starala se o plno kytiček, zaujala ji fialka africká Saintpaulia, kterou úspěšně rozmnožovala. Pěstovala překrásné konifery, nezapomenu na krásně barevný javor jejího posledního podzimu. Měla ráda zvířata a zajímala se podrobně o jejich život. Svým přesným technickým myšlením a výbornými nápady vylepšovala jejich byt. Měla vytříbený umělecký vkus, milovala vážnou i kvalitní populární hudbu, měla ráda obrazy. Denně si léta zapisovala počasí, jaké bylo ten den. 

Ale co bylo nejdůležitější. Zdenka G. přes všechny své trvalé zdravotní problémy měla dobrou povahu. Ona nezáviděla, nepřála nikomu nic špatného, dokázala mít upřímnou radost a dát ji najevo, uměla ohodnotit druhého člověka a mít radost z jeho úspěchů. 

Dožila se necelých čtyřiceti let. Byl to v jejím případě velmi vysoký věk, kterého dosáhla hlavně díky své mimořádné ukázněnosti a obětavé péči své maminky. Na krásnou a ušlechtilou tvář její maminky, paní Libuše Geisslerové, nelze zapomenout. 

A tak pro všechny, kdo ji znali, připomínám, že Zdenka Geisslerová se narodila 28.října 1948.

L.D.


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

AP

Jabloňová 2891/2 106 00 Praha 10

Více

—————